Workshop om transportundersøgelse

Skab værdi med virksomhedens transportundersøgelse

Den 7. marts 2018 afholdt Moving People en workshop for virksomheder i netværkene. Workshoppen tog udgangspunkt i virksomhedernes transportundersøgelser blandt medarbejderne og mundede ud i planer for, hvilke mobilitetsaktiviteter der er relevante at implementere i den enkelte virksomhed.

 

Få mere hjælp og sparring!

Nu afholder Moving People en opfølgende sparringsworkshop den 8. juni 2018, klokken 10.00 – 12.00. Derudover kan I få et individuelt opfølgningsmøde med projektlederen for det Moving People netværk, jeres virksomhed deltager i.

Det er muligt at deltage, selv om virksomheden ikke var med ved første del, når blot man ønsker at arbejde med transport-/ mobilitetsplaner for virksomheden.

Tilmelding sker ved at kontakte Charlotte Hauerslev på charlotte.hauerslev@gate21.dk senest d. 29/5-18.

Derfor skal du komme!

Det kan være svært at komme i gang og ikke mindst at få tid til at arbejde med transportundersøgelserne i en travl hverdag. Derfor får din virksomhed en unik mulighed for at få ekspert-hjælp til at sparke gang i arbejdet med en plan for, hvilke konkrete aktiviteter I vil sætte i værk.

 

Lav lidt forberedelse derhjemme!

Inden dagen skal du gøre status på, hvor langt I er kommet med jeres handlingsplan for mobilitetsaktivitet(er) – og identificere eventuelle udfordringer I står overfor. Hvis ikke du var med på første workshop bør du inden dagen sætte dig ind i virksomhedens egne resultater fra transportundersøgelsen.

 

Pris

Det er gratis at deltage for virksomheder i Moving People’s netværk. No-Show-Fee: kr. 1.000 + moms.

Hvem arrangerer?

Moving People i samarbejde med Weinreich Mobility.

Kontakt:
Charlotte Hauerslev
Mail
Telefon 5387 7003

Hvem kan deltage?

Virksomheder i netværket Moving People – herunder Moving 30 og Smart Mobility in LOOP CITY.
Kurset er rettet mod ledere og projektledere, der skal arbejde strategisk og praktisk med virksomhedernes transportløsninger. Arbejdet kan kan være relevant for Facility Management, HR, CSR, miljøansvarlige m.fl.