Erhvervskørsel

Giv medarbejderne grønnere transportvalg

For mange virksomheder er erhvervskørsel en stor udgift. Uanset om virksomheden stiller firmabil til rådighed eller betaler kørselsgodtgørelse til medarbejdere i privatbil, er det udgifter, som kan reduceres.

Bilen udgør 53 procent af turene kørt i arbejdstiden, viser en undersøgelse foretaget i en række virksomheder i kommunerne langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Heraf 11 procent i firmabil og hele 42 procent i medarbejdernes egen bil. Mange medarbejdere bruger privatbilen til og fra arbejde, fordi de skal bruge den på arbejde. Hvis vi kan erstatte nogle ture i arbejdstiden med en cykel, delebiler eller offentlig transport, kan vi gøre både pendlingen og erhvervskørslen grønnere.

Nye tiltag i jeres virksomhed kan ændre medarbejdernes brug af bil og dermed også sænke virksomhedens udgifter til erhvervskørsel.

Brug delebiler

For at spare på omkostninger til firmabiler og få færre medarbejdere til at tage egen bil til og fra arbejde kan jeres virksomhed tilbyde erhvervskørsel i delebiler.

Delebiler er udlejningsbiler, som virksomheden abonnerer på. Delebiler kan skabe fleksibilitet i medarbejdernes daglige transport og reducere udgifter til erhvervskørsel ved at kombinere dem med offentlig transport. Virksomheden betaler kun for de kilometer, medarbejderne kører, og den tid de har rådighed over bilen. Læs mere om delebiler her.

Erstat ture med virtuelle møder

Undersøgelser viser, at virksomheder ved at bruge videomøder kan reducere rejseomkostninger og styrke kommunikationen mellem forskellige afdelinger samt med eksterne kontakter. Møder kan holdes kortere og oftere, hvis medarbejderne ikke skal bruge tid på transport.

Samkørsel i arbejdstiden

Hvis flere medarbejdere kører sammen, sparer jeres virksomhed på transportomkostningerne per medarbejder. Ofte kan turen tages sammen til møder i andre afdelinger, hvor medarbejdere skal tilbage til arbejdspladsen efter mødet og derfor kan følges ad begge veje. At opfordre medarbejderne til at køre sammen kan understøttes ved at udarbejde retningslinjer for erhvervskørsel.

At koordinere virksomhedens taxikørsel er et andet eksempel på, hvordan samkørsel kan gøre transporten mere effektiv og grøn. Her kan et simpelt system, hvor medarbejdere og gæster orienterer receptionen, hvis de eksempelvis skal med taxa til lufthavnen, spare virksomheden for mange ekstraudgifter. Receptionen kan organisere taxabestillingen, så dem, som skal afsted samtidig, deler en taxa.

Retningslinjer for valg af transport

Politikker eller retningslinjer for erhvervskørsel er et effektivt redskab til at gøre medarbejdernes transport i arbejdstiden grønnere og mindre omkostningstung. På dem måde vejleder I som virksomhed jeres medarbejderne til, hvordan de skal vælge transportmiddel til eksterne møder og aktiviteter. Retningslinjerne skal balanceres i forhold til rejsens længde og varighed, rejsetidspunkter, destination og øvrige arbejdsmæssige forhold.

Retningslinjer eller politikker handler i høj grad om både pisk og gulerod. Hvis medarbejderne skal følge retningslinjerne, er det vigtigt at gøre det nemt, bekvemt og attraktivt. Det kan eksempelvis være ved at indkøbe elcykler til korte ture, udlåne regntøj, have erhvervsrejsekort i receptionen og gøre retningslinjerne så simple, at det er nemt at finde ud af, hvornår man skal vælge kollektiv trafik eller cykel frem for bil.

I Nykredit gjorde de det nemt for medarbejderne at komme rundt i København. Ledelsen købte 20 firmacykler til medarbejderne. Cyklerne kunne frit benyttes i forbindelse med møder og ærinder i byen. I juni 2008 kørte firmacyklerne tilsammen 200 kilometer om ugen .

Regler for taxikørsel

Taxi er en dyr løsning for virksomheden og udleder lige så meget CO2 som en bil. Faste regler for taxikørsel kan være med til at minimere brugen. Taxien kan dog nogle gange være en fordel i kombination med bus- og togrejser, hvis endestationen mangler en hurtig forbindelse til den endelige destination.

Eksempelvis kan en tur fra Værløse station i Nordsjælland til Messe C i Fredericia gøres i bil eller ved at kombinere tog med taxi. Den økonomiske besparelse med tog og taxi i forhold til alenekørsel bil er på 40 procent, og CO2-udledningen reduceres med 63 procent. Den kombinerede tog og taxitur tager 10 minutter mere, men der er altså væsentlige besparelser at hente i penge og CO2.

Smart transport i arbejdstiden

Her kan I finde en folder med inspiration til, hvordan jeres virksomhed kan gøre kørslen i arbejdstiden smartere og grønnere.

Læs eller download folderen her.

Folderen giver også inspiration til, hvilke emner virksomhedens transportpolitik kan have.

Folderen er udviklet i projektet Formel M.