Nyheder

Projektet Moving People lancerer seks anbefalinger, der skal anspore til partnerskaber og nytænkning i transporten. Anbefalinger dannede baggrundstæppe for konferencen Moving People - towards sustainable societies, hvor de blandt andet blev overdraget til transportminister Benny Engelbrecht.
En ny undersøgelse blandt mere end 8.000 medarbejdere i mobilitetsnetværket Moving People viser, at det nytter, når virksomhederne arbejder aktivt med at gøre medarbejdernes pendling mere bæredygtig. I de virksomheder, som har fokus på den grønne transport, har man formået at knække kurven for pendling i bil, mens andelen af bilpendlere er steget markant i de øvrige virksomheder og på vejene generelt.
Traditionelt er det ikke et anliggende for virksomheder at kommunikere om offentlige anlægsarbejder. Men letbanearbejdet er så omfattende og vil have betydning for tilgængeligheden for en række virksomheder langs Ring 3 gennem de næste 5-7 år. Derfor vælger flere virksomheder at hjælpe medarbejdere og kunder med at holde sig opdateret om den aktuelle trængsel.