Mobility Management

Når Moving People arbejder med, at pendlere skal have en større frihed til at vælge mellem forskellige transportmidler og gerne flyttes fra bil til grønnere transport, gør vi det ud fra principperne i Mobility Management. Eller mobilitetsplanlægning, som er et andet ord for samme tilgang.

Tilgangen i Mobility Management er at påvirke pendlernes transport ved at finde viden om, hvorfor de skal fra A til B, hvornår og hvordan. Den mere traditionelle tilgang til at håndtere trafikale udfordringer er at se trafikanter som superrationelle. Det vil sige, at de vælger det mest rationelle transportmiddel til en hver tid.

Men virkeligheden er, at trafikanter er vanemennesker og derfor ofte vælger, det de plejer at gøre. Mobility Management undersøger de vaner, vi har som pendlere, og arbejder med initiativer, der kan skabe nye vaner til gavn for klima, miljø og trængsel.

Mobility Management er gulerod i stedet for pisk

Mobility Management indeholder mange virkemidler til at påvirke transporten i en ønsket retning lige fra information, nudging, transporttilbud, testrejse-kampagner til tiltag som understøtter infrastrukturen som eksempelvis stationscykler, delebiler og supercykelstier.

Ofte er virkemidlerne kendetegnet ved at være bløde tiltag i form af information eller frivillige som eksempelvis tilbud om at teste andre transportmidler. Andre oplagte virkemidler er at nedbringe barriererne for, at pendlerne vælger cyklen eller kollektiv trafik fra.

Ved at bruge gulerod i stedet for pisk til at ændre pendlernes vaner, bliver ”omkostningen” for den enkelte pendler lav eller kan måske endda være en gevinst eksempelvis ved at få arbejdstid i toget eller hjemme eller motion ved at komme op på cyklen. Mere traditionelle tiltag, som for eksempel parkeringsafgifter eller roadpricing kan være en effektiv ’pisk’ til at få pendlere til at ændre vaner, men også meget svært at få opbakning til.

Mobility Management bruges af mange organisationer

Målet med en Mobility Management indsats kan variere fra virksomhed til virksomhed, kommune til kommune og netværk til netværk. Det kan eksempelvis være at reducere CO2-udledningen fra medarbejdernes transport, at fremme cykel og sundhed eller at reducere trængsel.

Undgå – skift – optimer

For at påvirke pendlernes vaner arbejder vi i Mobility Management ud fra følgende strategier:

  • Undgå unødig transport
  • Skift til andre transportmidler eller
  • Optimér brugen af transportmidlet.

Formålet er at få pendleren til at overveje, om rejsen er nødvendig, eller om det er muligt nogle gange at erstatte bilen med et grønnere alternativ.

I sidste ende skal transporten blive mere energieffektiv, og den nuværende infrastruktur udnyttes bedst muligt.