Samkørsel

Samkørsel som grøn pendlerløsning

Moving People sætter fokus på samkørsel som grøn pendlings- form. Samkørsel kan mindske fremtidige trængsels- og klimaudfordringer og samtidig bidrage til det sociale samvær på arbejdspladserne. Moving People støtter og arbejder for kommuners og virksomheders indsatser for at fremme samkørsel som en grøn pendlerløsning i Region Hovedstaden. Målet er at få flere personer ind i bilerne, så antallet af personer i bilerne i pendlingen stiger til 1,2 per bil i hovedstadsregionen i 2022.

Tal fra Region Hovedstadens Trafik- og mobilitetsplan

Samkørsel kræver en fælles indsats

Øget samkørsel i pendlingen kræver en fælles indsats på tværs af kommuner, virksomheder og udbydere af samkørselstjenester. I Moving People samler vi alle med interesse for samkørsel i pendlingen og skaber et samarbejdsforum på tværs, hvor viden og erfaringer deles. Vi udvikler og tester indsatser, som kan knække koden til mere samkørsel i pendlingen. Se mere om Moving Peoples samkørselsaktiviteter her.

Hvad kan den enkelte kommune gøre?

Som kommune kan I gøre meget for at fremme samkørsel. Samkørsel skal tænkes ind i den fremtidige trafikplanlægning, og samkørselstjenester skal gøres synlige og attraktive. Se mere om, hvordan I som kommune kan komme i gang med at arbejde med samkørsel her.

Hvad kan den enkelte virksomhed gøre?

Som virksomheder har I stor mulighed for at påvirke medarbejdernes pendlingsvaner. Muligheden for samkørsel skal være tydelig for medarbejderne og understøttes af virksomheden. Bliv klogere på, hvordan der kan arbejdes med samkørsel på virksomheder her.

Samkørsel er én af de grønne pendlerløsninger

Som pendler skal det være nemt at køre sammen med kollegaer den ene dag og tage cyklen og bussen den næste dag. I Moving People arbejder vi for at sikre et sammenhængende mobilitetssystem i Region Hovedstaden, hvor samkørsel bliver en integreret del af viften af pendlerløsninger. I Moving Peoples udbyderoversigt har vi samlet en bred vifte af grønne mobilitetsløsninger, som alle kan bidrage til en fleksibel transport til og fra arbejde. Her finder du også udbydere af samkørselstjenester. 

 

Samkørselsindsatsen i Moving People er støttet af:

Fordele ved samkørsel
  • Samkørsel kan redu- cere byers trafik med op til 31 procent
  • Én ekstra person i alle personbiler kan øge vejens kapacitet med 95 procent i myldretiderne
  • Samkørsel er vigtig for fremtidens selvkørende biler, hvis vi ikke vil have endnu mere trængsel på vejene.
29 kommuner er gået sammen om samkørsel

Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner arbejder sammen om KKR Hovedstadens Klima-VIP-projekt Grønne pendlervaner, hvor målet er at reducere trængsel og CO2-udledning fra pendling via øget samkørsel. 

Ballerup Kommune og Region Hovedstaden er udvalgt som tovholdere på VIP-projektet. Moving People arbejder sammen med regionen og kommunerne om deres arbejde med VIP-projektet. Vil I høre mere om arbejdet?

Så kontakt:
Tina Wexøe,
Ballerup Kommune eller
Morten Hass,
Region Hovedstaden

Kontakt

Skal jeres kommune eller virksomhed også arbejde med samkørsel?

Så kontakt:
Nanna Vanderskrog
Bæredygtig Mobilitet, Gate 21