Samkørsel

Samkørsel som grøn transport til og fra arbejde

Moving People har i 2021 og 2022 sat fokus på samkørsel i transporten til og fra arbejde. Samkørsel kan mindske trængsels- og klimaudfordringer og samtidig bidrage til det sociale samvær på arbejdspladser.

Moving People støtter og arbejder for kommuners og virksomheders indsatser for at fremme samkørsel i Region Hovedstaden. Derfor satte vi i november 2021 fokus på samkørsel med en kampagne for arbejdspladser. Du kan finde et kort oprids af resultaterne fra kampagnen her. Kampagnematerialerne kan stadig bruges – læs mere her.  

Samkørsel kræver en fælles indsats

Øget samkørsel til og fra arbejde kræver en fælles indsats på tværs af kommuner, virksomheder og udbydere af samkørselstjenester. I Moving People samler vi alle med interesse for samkørsel og skaber et samarbejdsforum på tværs, hvor viden og erfaringer deles. Vi udvikler og tester indsatser, som kan knække koden til mere samkørsel i trafikken til og fra arbejde.

Hvad kan virksomheden gøre?

Virksomheder har stor mulighed for at påvirke medarbejdernes transportvaner. Muligheden for at køre sammen med en kollega skal være tydelig for medarbejderne og understøttes af virksomheden. Bliv klogere på, hvordan I kan arbejde med samkørsel her.

Hvad kan kommunen gøre?

Som kommune kan I gøre meget for at fremme samkørsel – eksempelvis ved at tænke det ind i trafikplanlægning og gøre samkørselstjenester synlige og attraktive. Se mere om, hvordan I kan komme i gang med samkørsel her.

I efteråret 2022 har 43 kommuner og 4 regioner et samarbejde med en eller flere samkørselsudbydere. Heraf er 20 af kommunerne på Sjælland.

Samkørsel er én af de grønne pendlerløsninger

Som pendler skal det være nemt at køre sammen med kollegaer den ene dag og tage cyklen og bussen den næste dag. I Moving People arbejder vi for at sikre et sammenhængende mobilitetssystem i Region Hovedstaden, hvor samkørsel bliver en integreret del af viften af pendlerløsninger. I Moving Peoples udbyderoversigt har vi samlet en bred vifte af grønne mobilitetsløsninger, som alle kan bidrage til en fleksibel transport til og fra arbejde. Her finder du også udbydere af samkørselstjenester.

 

Samkørselsindsatsen i Moving People er støttet af:

Notat om samkørsel

Gate 21 har samlet op på, hvad der rører sig på samkørselsområdet

Det har vi samlet i et notat, der opsummerer viden om udfordringer og incitamenter for samkørsel, samt indeholder korte beskrivelser af forskellige danske og internationale samkørselsindsatser og -erfaringerne.

Læs notatet her.
(PDF, 2020)

Resultater samkørselskampagne

Læs nærmere om resultaterne af den fælles samkørsels-kampagne 2021 her.

Fordele ved samkørsel
  • Samkørsel kan redu- cere byers trafik med op til 31 procent
  • Én ekstra person i alle personbiler kan øge vejens kapacitet med 95 procent i myldretiderne
  • Samkørsel er vigtig for fremtidens selvkørende biler, hvis vi ikke vil have endnu mere trængsel på vejene.
Kontakt

Skal jeres kommune eller virksomhed også arbejde med samkørsel?

Så kontakt:
Anna Thormann Boesen
Bæredygtig Mobilitet, Gate 21