Samkørsel

Samkørsel i kommuner

For kommuner er der stort potentiale i at fremme samkørsel blandt pendlere, som hver dag tager egen bil til og fra arbejde. Øget samkørsel kan mindske trængsel og spildtid i trafikken, fremme mobiliteten udenfor byerne og samtidig nedbringe transportens CO2-udledning.

Som kommune kan I gøre meget for at fremme samkørsel i pendlingen.

Trafikplanlægning

Samkørsel skal tænkes ind i den fremtidige trafikplanlægning og gøres synlig for pendlere. Der kan etableres samkørselspladser ved større indfaldsveje og i erhvervsområder, som gør det nemt for chauffør og passager at finde hinanden. Vejdirektoratet har skiltning, som også kan opsættes ved kommunale pladser og anlæg. På Vejdirektoratets trafikkort kan kommuner ved henvendelse få lagt oplysninger for kommunale samkørselspladser ind på kortet.

Samkørsel kan være et godt supplement til den kollektive trafik uden for de større byer og skal tænkes ind i planlægningen af den kollektive trafik. Ved trafikale knudepunkter kan der oprettes attraktive samkørselspladser, som opfordrer til kombinationsrejser. Flere samkørselsplatforme er integreret med data fra Rejseplanen, hvilket knudepunkter og stationer bør understøtte med blandt andet reserveret parkering og wayfinding. 

Samarbejde med virksomheder

Gennem samarbejde med kommunens virksomheder kan det være nemmere at nå ud til de pendlere, som ikke bor i kommunen, men hver dag kører til og fra kommunens virksomheder. Som kommune kan I hjælpe flere virksomheder i samme område med at udrulle samkørsel og understøtte den kritiske masse for samkørsel i området. Flere samkørselsplatforme tilbyder skræddersyede løsninger til for eksempel erhvervsområder. Find et overblik over samkørselsplatforme i Moving Peoples udbyderoversigt.

Samkørsel blandt kommunens medarbejdere

Som arbejdsplads kan kommunen tilbyde medarbejdere mulighed for at køre sammen. Det kan I for eksempel gøre ved at indgå en aftale med en udbyder af en samkørselsplatform og sætte fokus på samkørsel i den interne kommunikation. Der kan også reserveres attraktive parkeringspladser til samkørsel ved rådhuset og laves interne konkurrencer, som fremmer samkørsel blandt medarbejderne. 

Deltag i Moving People netværket

I Moving People netværket arbejder vi for og understøtter kommuners arbejde med at fremme samkørsel i pendlingen. Vi samler aktører med interesse for samkørsel i pendlingen og skaber et forum for samarbejde og videndeling. Her udvikler og tester vi aktiviteter, som kan være med til at øge samkørsel i pendlingen. Læs mere om Moving Peoples samkørselsindsats her.

Som kommune i Region Hovedstaden kan I deltage i netværket gratis. Læs mere om netværket her.

 

Fordele ved samkørsel
  • Samkørsel kan reducere byers trafik med op til 31 procent
  • Én ekstra person i alle personbiler kan øge vejens kapacitet med 95 procent i myldretiderne
  • Samkørsel er vigtig for fremtidens selvkørende biler, hvis vi ikke vil have endnu mere trængsel på vejene.
Find inspiration

Dyk ned i Moving Peoples statusnotat for samkørsel i foråret 2020 og få inspiration og viden om kommuner og regioners arbejde med samkørsel. 

Samkørselsplatforme

Flere udbydere af samkørselsplatforme tilbyder partnerskaber med kommuner for at fremme samkørsel blandt kommunens pendlere.

Se udbydere af samkørselsplatforme i Moving Peoples udbyderkatalog.