Elbiler

Elbiler – gør det nemt at oplade

Elbiler er en mere bæredygtig biltype end benzin og diesel, da den ikke udleder CO2 ved selve kørslen, da den kører på strøm fra batteri. Der er altså ingen lokal forurening fra elbilen og jo mere fossilfri strøm, der er i nettet jo mindre CO2 udledes, der fra elbilen. I projektet Energi På Tværs i Gate 21 er der lavet en Fælles Strategisk Energiplan og et  Roadmap 2025, som blandet andet rummer en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med at omstille køretøjer til el hos borgere og virksomheder via mere infrastruktur til opladning af el-biler.

I Roadmap 2025 anbefales det blandt andet at kommuner;

  • reserverer plads i byrumsplanlægningen til yderligere fælles ladeinfrastruktur.
  • stiller krav om etablering af elladeinfrastruktur ved nybyggeri af lejligheder og erhvervsbyggeri. Alternativt forbereder etablering af elladeinfrastruktur.
  • har fokus på samarbejde med private aktører om etablering af infrastruktur på de mest optimale steder i forhold til private borgere, blandt andet i allerede eksisterende byggeri.
  • sikrer en smidig ansøgningsproces i myndighedsbehandlingen, som gør det let og hurtigt at etablere nye ladestandere for private aktører.
  • etablerer et ladenet. Man kan med fordel arbejde med en ambitiøs fælles målsætning om, at Region Hovedstaden og omegn skal være dækket af et ladenet, så der er en ladestander inden for en afstand af højst 15 kilometer ligegyldigt, hvor man befinder sig. Ideen kan med fordel udbredes til resten af landet.
  • formidler viden om ny infrastruktur til borgerne eller understøtte den oplysning, de private aktører laver, når de etablerer ny infrastruktur.
  • i det hele taget understøtter oplysning og kampagner, som foreninger og private aktører sætter i værk i forhold til at udbrede viden om elbiler, opladning og ladestandere.

Læs mere i Fælles Strategisk Energiplan og et  Roadmap 2025. I disse to publikationer kan du også finde viden om, hvordan kommunerne kan fremme biogas som alternativt drivmiddel inden for tung transport.

Find viden om, hvordan kommunen kan implementere elbiler i egen flåde her.

Find mere viden om elbiler hos  Dansk Elbilsalliance og  Elbilforeningen