Multiskiftet

Guiden til Multiskiftet – af Movia

Multistiftet er et mobilitetsknudepunkt, der tilbyder ekstra services og funktioner til de rejsende og andre som benytter stedet. Med Movias guide til multiskiftet i hånden kan kommunen vurdere det enkelte trafikale knudepunkt og få inspiration til, hvordan det kan udvikles til et attraktivt mobilitetsknudepunkt, der bygger på de lokale forhold.

Multiskiftet er for alle størrelser af skiftesteder og metoden til at vurdere et stoppested og udviklingspotentialerne kan bruges i alle geografier. Sammen med Ballerup, Brøndby, Frederikssund, København, Rudersdal og Odsherred kommuner har Movia udviklet konkrete idéer for udvalgte trafikale knudepunkter i kommunerne. Eksemplerne er beskrevet i eksempelsamlingen, som også er udarbejdet af Movia. Med udgangspunkt i eksempelsamlingen har Københavns Kommune og Urban Creators udarbejdet et trafikalt ideoplæg for Hans Knudsens Plads som et fremtidigt multiskifte. Multiskiftet er tænkt som et af fremtidens multimodale knudepunkter, hvor mobilister let kan navigere og skifte mellem fleksible transporttilbud.  

Gode skift binder rejsen sammen

Stoppesteder og andre trafikale knudepunkter giver mulighed for at binde den kollektive trafik sammen med nye mobilitetsformer som eksempelvis bycykler og delebiler. Og dermed understøtte first and last mile i forbindelse med brug af kollektiv trafik.

Lokale mobilitetsknudepunkter samler beboernes mobilitetstilbud og synliggør bussen og toget som det, der binder området sammen med omverdenen. Kvaliteten af et trafikalt knudepunkt er mere end ventetiden og muligheden for at sidde ned. Gode skift er væsentlige for en god samlet rejseoplevelse.

Nye funktioner gør multiskiftet mere attraktivt

Ved at kombinere traditionelle knudepunkter – stoppesteder og terminaler – med nye funktioner, tværgående servicetiltag og lokale aktiviteter for eksempel inden for sundhed, sociale og kommercielle aktiviteter kan mobilitetsknudepunkter opnå en attraktionsværdi, som i sig selv kan tiltrække både lokale beboere, og de som blot opholder sig i forbindelse med et skift på deres rejse.

Udgiver: Movia
Fotos: Movia, WE-Architecture og Ballerup Kommune

Forslag til nye funktioner 

Herunder ses et forslag fra Movias  eksempelsamlingen til nye funktioner, ved stoppestedet ved Egebjerghuse i Ballerup. Forslag som kan omdanne stoppestedet til et multiskift.

Klik på billedet for at se det i større format.