Intro til at planlægge mobilitet

Kommunen som planlægger af mobilitet

Kommuner har en vigtig rolle i forhold til at planlægge de rammer, der påvirker den lokale mobilitet og tilgængelighed. Rammerne, som påvirker mobiliteten, fastlægges gennem en lang række planer og strategier som eksempelvis kommuneplan, planstrategi, parkeringsnormer, cykelhandlingsplan, erhvervspolitik, sundhedsstrategier, busplaner og klimaplan.

En samlet mobilitetsplan for kommunen eller for et specifikt byområde kan være det redskab, der skaber sammenhæng i trafikken og koordinerer de mange planer, fagområder og tiltag.

Hvad handler mobilitetsplanen om?

Mobilitetsplanen er en fremadrettet kommunal eller regional plan for, hvordan mobilitet, bæredygtighed og det gode byliv kan kombineres. Planen tager udgangspunkt i den nuværende situation, tegner visioner for fremtiden og indeholder forslag til konkrete tiltag, der kan sikre en god mobilitet for borgerne og virksomheder både nu og fremover.

Mobilitetsplanen kombinerer hensyn til borgernes og virksomhedernes behov for tilgængelighed og mobilitet med klimaudfordringerne fra transporten, og den måde vi har indrettet infrastrukturen.

Indholdet i mobilitetsplanen kan variere fra det strategiske niveau til konkrete mobilitetstiltag. Det kan eksempelvis være:

  • en række strategiske retningslinjer for den fremtidige mobilitet,
  • scenarier for mobiliteten (trafikudvikling, valg af transportmiddel og mål for den fremtidige mobilitet),
  • konkrete tiltag eller pakker af tiltag der kan opfylde mål for mobiliteten i et område.

Projektet Formel M har udarbejdet en trin-for-trin guide til, hvordan jeres kommune kan arbejde med mobilitetsplanlægning. Læs mere i boksen til højre.

Eksempler på mobilitetsplaner

Find eksempler på kommunale mobilitetsplaner her.

Guide til bæredygtige mobilitetsplaner

Læs mere om, hvordan jeres kommune laver en mobilitetsplan for et geografisk område i denne guide.

Guiden er oversat fra den engelske SUMP-manual og tilpasset danske forhold.

Guiden er udarbejdet i projektet Formel M.

Grønne drivmidler hos borgere og virksomheder

I projektet Energi På Tværs i Gate21, er der lavet en Fælles Strategisk Energiplan og et Roadmap 2025 med en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med at omstille køretøjer til el og gas hos borgere og virksomheder via mere infrastruktur til opladning af el-biler og optankning af gasbiler.

Læs mere i Roadmap 2025, side 68-72.