Skift mellem transportformer

Gør det nemt for borgere og virksomheder at vælge kollektiv transport

Som kommune kan du hjælpe både borgere og virksomheder til at bruge den kollektive trafik ved at tænke tilgængelighed og faciliteter for kollektiv transport ind i den kommunale planlægning fra starten og derved gøre det nemmere at vælge kollektive transportformer til. Man kan blandt andet arbejde med at gøre skiftene mellem forskellige transportformer nemme og attraktive.

Movias guide til superskiftet

Det skal være let, smidigt og trygt at skifte mellem cykel og bus, uanset hvor du bor. Movia har lavet Guiden til Superskiftet, som kan inspirere og hjælpe dig, der arbejder i en kommune, med at etablere og udvikle busstoppesteder med gode forhold for skift mellem cykel og bus. Ud over inspiration kan du i guiden til Superskiftet hente hjælp til at prioritere, hvilke busstoppesteder der skal anlægges cykelparkering ved – og i hvilket omfang. Læs mere om guiden til Superskiftet her.

Movias guide til multiskiftet

Multistiftet er et mobilitetsknudepunkt, der tilbyder ekstra services og funktioner til de rejsende og andre som benytter stedet. Med Movias guide til Multiskiftet i hånden kan kommunen vurdere det enkelte trafikale knudepunkt og få inspiration til, hvordan det kan udvikles til et attraktivt mobilitetsknudepunkt, der bygger på de lokale forhold. Læs mere om guiden til Multiskiftet her.

Transportknudepunkter

Udover guides til Multiskiftet og Superskiftet findes der en række andre rapporter og anbefalinger til at lave gode skift i store kollektive transportknudepunkter, med mange forskellige typer af skift, der skal tilgodeses. Læs mere her.

 

Videncenter Movia

Som rådgiver, planlægger og udbyder af kollektiv trafik har Movia en bred vifte af kompetencer og viden
Movias viden og kompetencer kommer til udtryk gennem vores rådgivning, planlægning og udbud af den kollektive trafik. Desuden deler Movia viden på konferencer og andre arrangementer og gennem artikler i fagmagasiner.

Læs mere om Videnscenteret her.