Grøn bilisme

Grøn bilisme

Som kommunal planlægger kan man gøre meget for at fremme grøn bilisme hos borgere og virksomheder. Vi har samlet en række værktøjer, som handler om fremme køretøjer på el, samkørsel, kombinationsrejser og brug af delebiler.

Elbiler – gør det nemt at oplade

Elbiler er en meget mere bæredygtig biltype, da den ikke udleder CO2 ved selve kørslen, da den kører på strøm. Der er altså ingen lokal forurening fra elbilen. Og jo mere fossilfri strøm, der er i nettet jo mindre CO2 udledes der fra elbilen. I projektet Energi På Tværs i Gate 21, er der lavet en Fælles Strategisk Energiplan og et Roadmap 2025, som blandet andet rummer en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med at omstille køretøjer til el hos borgere og virksomheder via mere infrastruktur til opladning af el-biler. Læs mere her.

Delebiler

Delebiler kan reducere antallet af privatejede biler, fordi de gør det muligt at leve uden at eje en bil, måske særligt for dem, som måske ikke har brug for en bil hver dag. Med delebiler har brugeren adgang til en bil, når det er relevant uden at betale for, at den står stille i garagen 95 procent af den tid, mens man betaler afdrag på den. Delebilen kan tilbyde mange forskellige bilmodeller, som vælges til netop den tur, som brugeren skal foretage – eksempelvis flyttebilen, familieturen, byturen med mere. Derfor er delebilen det element, som den kollektive transport mangler for at kunne tilbyde en samlet bedre service end den privatejede bil. Som kommune er der meget, du kan gøre for at fremme brugen af delebiler, og vi har fundet inspiration på Danske By- og Delebilers hjemmeside. Læs mere her.

Find udbydere af delebiler her.

Stoppesteder (på vej)

Som kommune kan man støtte op om etableringen af forskellige stoppesteder, som gør det nemmere at køre grøn i bil. Man kan blandt understøtte etableringen af;

  • Samkørselsstoppesteder – GoMore (på vej)
  • Parker- og rejs stoppesteder – Vejdirektoratet (på vej)
  • Blafferstoppesteder – Blaffernationen (på vej)