Cykelfremme

Skab gode rammer for cyklisme

Som kommune har man stor indflydelse på, hvordan borgerne kommer rundt. Hvis man indretter byrummet, så det er nemt og sikkert at komme rundt på cykel og med gode cykelstier og cykelparkeringsmuligheder, vil det have en positiv effekt på borgernes brug af cykel til pendling og gøremål i løbet af dagen.

Herunder kan du finde en række tiltag og værktøjer til at skabe bedre rammer for cyklisterne. I Moving Peoples udbyderoversigt findes et overblik over udbydere, som tilbyder tiltag til at fremme cyklisme. Find udbyderoversigten her.

Bycykler

Ved at opstille bycykler i byrummene, som blandet kan bruges så borgerne nemt kan komme rundt i byen eller som first- og lastmileløsning til pendlere. Læs mere om bycykler her.

Supercykelstierne

Som kommune kan du også deltage i supercykelstisamarbejdet, hvor 27 kommuner og Region Hovedstaden allerede arbejder sammen om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænser til pendlere, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at vælge cyklen som transportmiddel.

Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelstier i hovedstadsregionen, hvor cykelforholdene er prioriteret højt, for at skabe bedre forhold for cyklister og give pendlere et reelt alternativ til bilen på ture mellem 5-30 kilometer. Læs mere om supercykelstierne her.

Superskiftet

En anden måde at fremme cyklisme på er ved at lave gode skift mellem cykel og bus, så det bliver let, smidigt og trygt at skifte mellem cykel og bus, uanset hvor man bor. Movia har udarbejdet en guide til Superskiftet, som kan inspirere og hjælpe dig, der arbejder i en kommune, med etablering og udvikling af busstoppesteder, med gode forhold for skift mellem cykel og bus. Ud over inspiration kan du i guiden til Superskiftet hente hjælp til at prioritere, hvilke busstoppesteder der skal anlægges cykelparkering ved – og i hvilket omfang.
Læs mere her.

Cykelpartnerskab 2020

I 2020 har Moving People fokus på at fremme grøn og aktiv medarbejdertransport i et nyt cykelpartnerskab. Dette gøres blandt andet ved tiltag og kampagner som fremmer cykling, og ved at kigge på andre transportformer som i sammenhæng med cyklen skaber grøn, sund og fleksibel transport for medarbejderne. Partnerskabet er et netværk for interesserede kommuner og virksomheder i Moving People, og deltagelse i partnerskabet er gratis.
Læs mere om cykelpartnerskabet her.

Interaktiv cykelsti i Roskilde

I Roskilde Kommune har man lavet en ny og interaktiv cykelsti, som kan øge lysten til at cykle og tiltrække flere besøgende til den nye kreative bydel Musicon http://musicon.dk/om-musicon .
Læs mere om cykelstien her.

Frederikssundruten

Frederikssundruten er en af de i fem supercykelstier, der blev indviet i 2017. Frederikssundruten er 42,7 km lang og forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns Kommune og som skal være med til at få flere til at bruge cyklen som transportmiddel. Der forventes cirka 30 procent flere cykelture på ruten.
Læs mere om Frederikssundruten her.