Supercykelstier

I maj 2017 åbnede fem nye supercykelstier i Københavnsområdet. I alt er der nu otte ruter som i et større netværk leder fra Københavns omegn ind til byen. Også pendlere i Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle og Kolding kan nyde godt af supercykelstierne.

Supercykelstierne giver et reelt alternativ til bilen, også for medarbejderne med længere end fem kilometer til og fra arbejde. Supercykelstierne er en sammenkobling af forskellige cykelruter, som er blevet forbedret således, at de er komfortable, trygge og med få forhindringer undervejs. Langs hver supercykelsti er der servicestationer med cykelpumper og løbende arbejdes der på forbedrende tiltag med eksempelvis grønne bølger, der prioriterer cykelpendlerne.

Mange gevinster ved supercykelstier

Supercykelstierne kan forbedre medarbejdernes oplevelse af turen til og fra arbejdet. Undersøgelser har vist, at medarbejdere der cykler på arbejde, er de mest tilfredse med deres daglige pendling. Det kan skyldes muligheden for at undgå kø og en mere aktiv hverdag.

Foreløbige tal fra supercykelstierne viser blandt andet at antallet af pendlere på Farum-ruten er steget med 61 procent siden deres åbning i 2013. Ved at flere medarbejdere vælger at cykle til arbejde reduceres antallet af sygedage, og der spares penge og CO2 på samfundsplan.

Information om supercykelstier kan nemt kombineres med cykel apps og kampagner, som Vi Cykler til Arbejde eller cykeltiltag som virksomheden selv arrangerer.
(Kilde: http://supercykelstier.dk/faq/)

Super sunde medarbejdere

Supercykelstier giver sundere medarbejdere. Det viser et forsøg, hvor fem bilister skiftede bilen ud med cyklen og pendlede langs supercykelstierne i en måned. Alle medarbejderne fik bedre kondital og deres fedtprocent blev reduceret mellem 0,6 og 2 procent.
(kilde: http://supercykelstier.dk/faq/)