Omkostninger delebiler

Hvad koster delebiler?

En delebilsordning til virksomhedens medarbejdere kan ofte være en billigere løsning end, at medarbejderne kører med taxi eller skal have kørselsgodtgørelse i egen bil.

Der er flere økonomiske og praktiske fordele for virksomheden ved at tilbyde delebiler til erhvervskørsel. Virksomheden undgår at have firmabiler, som skal repareres og slipper for at betale benzin, forsikring, service, vask, parkering og alt andet, der hører til at være bilejer. I en delebilsordning er det nemlig udbyderen, der står med omkostningerne til booking, vedligehold og reparation af biler.

Samtidig kan en delebilsordning også bidrage til at reducere CO2-udledning fra virksomhedens erhvervskørsel og betyde, at betyde at medarbejderen ikke kører i sin private bil til og fra arbejde.

En bil til hver en lejlighed

De fleste delebilorganisationer med en fast parkeringsplads tilbyder deres medlemmer et valg mellem flere forskellige biltyper. En delebil vil give jeres medarbejdere en større fleksibilitet, da de til hver tur kan vælge den type bil, der passer til behovet.

Det betyder også, at medarbejderne kun kører i store biler med stor miljøbelastning, når det er absolut nødvendigt – generelt set kører delebilister ofte i mindre biler, og det betyder i sidste ende mindre CO2-udledning.

Nye og miljøvenlige biler

Alle danske delebilorganisationer udskifter deres bilflåde efter maksimalt tre år og indkøber fortrinsvis miljøvenlige biler. Flere delebilorganisationer har elbiler, og nogle har udelukkende elbiler. Samlet set er den bilflåde, som delebilister bruger, således mindre miljøbelastende end den danske bilflåde som gennemsnit.

I dag tilbyder Hertz CO2-neutrale delebiler via Hertz Delebilen, mens DriveNow udelukkende har elbiler. Medlemskab af en delebilordning kan derfor også indgå i virksomhedens strategier om bæredygtighed og samfundsansvar.

Privat- eller delebil?

En privat ejet mellemklassebil har typisk faste omkostninger i størrelsesordenen 40.000 – 50.000 kroner om året og variable omkostninger i størrelsesordenen 0,90 – 1,10 kroner per kilometer.

En delebil har derimod lave faste omkostninger i størrelsesordenen 2-4.000 kroner per år og høje variable omkostninger mellem 3 og 4 kroner per kilometer.

Kilde: Danske Delebilers hjemmeside

Eksempel
delebil vs. privatbil

En tur på 40 kilometer for eksempel mellem Ishøj og Roskilde vil koste omkring 135 kroner alt efter, hvilken delebilordning der benyttes inklusiv benzin og vedligeholdelse af bilen. Det vil være den eneste udgift, virksomheden har til erhvervskørsel. Hvis turen kombineres med offentlig transport noget af vejen, vil der være yderligere penge at spare.

Kørselsgodtgørelsen er 3,53 kroner per kilometer i 2017, hvis der køres mindre end 20.000 kilometer om året. Det svarer 141 kroner for eksemplet.

Eksemplet tager udgangspunkt i LetsGo priser for 2017.