Kollektiv trafik

Drømmen om at lade bilen stå

At spare penge og arbejde undervejs motiverer i dag mange til at tage offentlig transport til og fra arbejde. Og knap 25 procent af danskerne drømmer om at lade bilen stå og tage mere offentlig transport. Det viser en undersøgelse fra COWI fra 2013. Det kræver dog, at der er gode forbindelser, at afgangstiderne er pålidelige, og at rejsen ikke er meget længere end i bil eller på cykel.

Det er ikke kun store investeringer, der skal til for at flere vælger bus og tog. Mindre initiativer som stationscykler og bedre stier mellem stoppested og virksomhed kan også have effekt. Så der er mange ting, virksomheden selv kan gøre.

Information om offentlig transport

Som virksomhed kan I være med til at påvirke jeres medarbejderes transportvaner. Ofte er bedre information det, der skal til for, at flere medarbejdere vælger at bruge kollektiv transport. I projektet Formel M viser undersøgelser, at bedre information om bus- og togtider har betydning for valg af transportform for 42 procent af medarbejderne.

Virksomheden kan på intranet eller via informationsskærme informere medarbejderne om offentlig transport – eksempelvis rejseplanen.dk eller dinoffentligetransport.dk.

Den virtuelle platform pendlertjek.dk kan være et andet af de informationsværktøjer, som virksomheden kan bruge. Pendlertjek giver medarbejderne mulighed for at se den hurtigste, billigste og mest miljøvenlige rute til og fra.

Sammen er I stærkere i dialog med kommunen

De sidste meter mellem virksomheden og stoppestedet eller stationen er ofte en barriere for, at medarbejderne vælger tog eller bus. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan I som virksomhed kan skabe bedre forbindelser mellem virksomheden og den offentlige transport.

Firmabetalte stationscykler og bedre gang- eller cykelstier kan være en del af løsningen. Det er primært kommunen, der bestemmer, hvor og hvornår busserne kører, og står for de omkringliggende veje og stisystemer. Derfor er det en god idé at have en dialog med kommunen om virksomhedens behov. Ved at gå sammen med andre virksomheder i et netværk i jeres lokalområde har I en stærkere stemme. Husk på, at kommunen også en interesse i, at flere tager bussen og toget.

I erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup Kommune samarbejdede flere virksomheder – heriblandt Siemens, Tryg, Top Danmark og Nordea Liv & Pension – med kommunen om bedre busforhold for medarbejderne i området. Sammen i et netværk har de fire virksomheder haft et positivt samarbejde med kommunen. Det har resulteret i flere busafgange, bedre busstop med busskure, flytning af et busstop, bedre sammenhæng mellem bus- og togafgange, samt en cykelsti ved et busstop. Passagertallet er efterfølgende steget med 7,6 procent i årene 2011-2013.

God økonomi at flere tager bussen

Det kan betale sig for jeres virksomhed, at flere medarbejdere tager offentlig transport. Jo flere der tager bus eller tog, jo mindre vil behovet være for parkeringspladser på arbejdspladsen.

Én parkeringsplads mindre kan spare alt fra nogle få tusinde kroner og op til 750.000 kroner om året i anlægsomkostninger, forrentning, drift og vedligehold