Eksempel på resultater

Eksempel på resultater

Her viser vi, hvilke resultater I som virksomhed kan forvente at få ud af en transportundersøgelse. Resultaterne er fra Siemens, som fra 2011 til 2014 deltog i Formel Ms mobilitetsnetværk i Lautrupgård sammen med seks andre virksomheder.

Siemens har både gennemført en baselineanalyse i 2011 og en opfølgende analyse i 2013.

Pendling, til og fra Siemens

Diagrammet viser, hvordan sammensætningen af pendlerture til og fra Siemens har udviklet sig siden 2011.

Gennem projektet iværksatte Siemens en række tiltag som eksempelvis input til at forbedre områdets busbetjening og udlån af el-cykler til medarbejdere, der normalt er bilister for at fremme bæredygtig transport. For at evaluere effekten af virksomhedens mobilitetsindsats, er der gennemført en undersøgelse af medarbejdernes pendlervaner efter implementering af tiltagene.

Rejsetid, CO2-udledning og antal kilometer

Nedenfor ses rejsetid, CO2-udledning og antal kilometer for pendling opgjort per medarbejder per arbejdsdag før og efter gennemførte mobilitetstiltag i Siemens. Desuden ses ændringen siden 2011 og gennemsnittet for netværket.

 

Medarbejdernes kendskab til transporttiltag

…af medarbejderne har kendskab  til mobilitetstiltag, som virksomheden har gjort for at fremme grønnere transport eller reducere transporten.

…af de medarbejdere, som har kendskab til arbejdspladsens mobilitetstiltag, har prøvet et eller flere af dem.
…af de medarbejdere, der har prøvet tiltag, er tilfredse eller meget tilfredse med det, de prøvede.

…af de medarbejdere, der har prøvet tiltag, angiver, at det har medført en ændring i deres transportadfærd fremadrettet.