Firmacykler til erhvervsture

Firmacykler til erhvervsture

En undersøgelse af virksomheder langs Ring 3 i Storkøbenhavn viser, at 53 procent af alle erhvervsrejser foregår i bil. Samtidig viser undersøgelsen, at 22 procent af turene, der foretages i bil, er under 10 kilometer.

På de korte ture kan der være et stort potentiale i at flytte medarbejderne fra bilen over på cyklen. Firmacykler på jeres virksomhed kan motivere flere til at tage cyklen til et møde, og det kan i sidste ende mærkes på udgifterne til erhvervskørsel og i virksomhedens miljøregnskab. Og så kan der spares mange parkeringspladser ved at stille firmacykler til rådighed.

Ladcykel, elcykel, foldecykel eller…?
Behovet bestemmer

Der findes forskellige typer af firmacykler, som understøtter medarbejdernes behov, når de skal bruges til erhvervsture. En ladcykel kan være nødvendig, hvis medarbejderen ofte skal fragte materialer med til møder, mens en almindelig elcykel kan bruges på de lidt længere ture. Har en virksomhed flere forskellige typer af cykler, vil det understøtte flere behov og kan have en større effekt på brugen af cyklerne.

For at identificere behovet kan det være en mulighed i en periode at stille cykler til rådighed fra et cykelbibliotek – det kan eksempelvis  Bicycle Innovation Lab hjælpe med. Det kan også være, at den lokale cykelhandler kan hjælpe.

En fjerdedel af kilometerne flyttet til cykel

Ballerup Kommune havde store omkostninger ved erhvervskørsel i bil, selvom mange af turene var korte. Derfor indkøbte og udlånte kommunen to almindelige cykler og to elcykler som erstatning for erhvervskørsel i bil. I løbet af 2011-2013 blev 126 kilometer af de samlede 462 kilometer til erhvervsture kørt på cyklerne. Kilometer, som tidligere havde været kørt i bil.

For at understøtte at flere medarbejdere prøvede kommunens cykler, ændrede Ballerup Kommune politikker og regler for kørselsgodtgørelse. Taksten blev nedsat fra 3,67 til 2,13 kroner per kilometer, mens medarbejderne fik mulighed for at låne elcykler og havde gratis cykelservice i arbejdstiden.

Samlet set har kommunen sparet 425.000 kroner på cykeltiltaget. Den private bilkørsel (i kørte kilometer) blev reduceret med 20 procent og udbetalt kørselsgodtgørelse er faldet fra 87 til 74 procent.

Gode råd til firmacykler

Hvis firmacyklerne skal få flere til at tage cyklen i stedet for bilen på erhvervsture, er det vigtigt at understøtte med løbende reparationer af cykler og skabe de rette rammer for at cykle. Tilbyd eksempelvis:

  • Udlån af cykelhjelme, lygter og cykelveste, som kan højne sikkerheden på turene.
  • En supplerende cykelservice ved et cykelværksted eller lav en aftale med en udbyder, der kan stå for reparationer.
  • Afdæk behovet inden I indkøber cykler, for eksempel gennem en vognparkanalyse eller ved at gå i dialog med medarbejderne. På den måde kan I sikre jer, at I køber de rigtigt cykler fra starten.

Find firmacykler, der passer jeres behov

I Moving Peoples udbyderoversigt kan I finde flere udbydere af firmacykler og services. I kan også høre den lokal cykelforhandler, om der er mulighed for en virksomhedsaftale.

Husk!

Firmacykler er reklameplads for din virksomhed!

Om politikker og regler for at anspore til brug af firmacykler

”Politikker kan helt sikkert flytte noget, hvis de indeholder konkrete krav/forbud om for eksempel laveste takst for kørselsgodtgørelse, at man ikke må tage bilen til kortere ture, at indkøbe elbiler ved udskiftning af biler o.s.v.

Hvis politikken mest af alt er en hensigtserklæring, skal den følges op af handlingsplaner med konkrete tiltag; den har næppe stor værdi i sig selv. Under alle omstændigheder skal politikken kommunikeres tydeligt og gøres nærværende for medarbejderne.”

Albertslund Kommune i Formel  M