Elbiler

Elbiler

For at tilgodese elbillister på arbejdspladsen kan jeres virksomhed få en samlet serviceordning og installere en el-ladestander. I modsætning til en stikkontakt kan en ladestander oplade elbiler på kortere tid og undgå den overbelastning, der kan opstå af strømforbruget.

Rækkevidden for elbilen har været stigende de sidste år og det kan have betydning for behovet for ladestandere på jeres virksomhed. En undersøgelse fra DTU viser, at en elbil med en rækkevidde på 120 kilometer opfylder kørselsbehovet 90 procent af tiden uden, det er nødvendigt at skulle lade i løbet af dagen. (Kilde: Vejen til en grønnere bilpark af Dansk Elbil Alliance)

Elbiler er ofte konkurrencedygtige i pris og kan give driftsbesparelser på billigere brændstof, mindre vedligehold og billigere forsikringer. Samtidig giver én elbil en CO2 besparelse på ½-1½ tons per år sammenlignet med en benzinbil.

 

En grønnere vognpark

Elbiler kan gøre virksomhedens vognpark grønnere. En vognparkanalyse kan sandsynliggøre, om virksomheden også kan spare penge på brændstof og vedligehold.

Tilskud til flådeanalyse

Læs mere her om Region Hovedstadens hjælp til virksomheder til at få udført flådeanalyse med henblik på potentialet for elbiler i jeres vognpark.

Tilskud til elvarebil

Læs mere her om Region Hovedstadens tilskud til elladestandere og elvarebil til virksomheder.

Elbiler i vognparken

Du kan også læse mere om elbiler i vognparken på Dansk Elbil Alliances hjemmeside og i deres vejledning ‘Vejen til en grønnere bilpark‘ her. (pdf)