Elcykler

Elcyklen – godt alternativ på mellemlange ture

Elcyklen har et potentiale blandt pendlere, der har lidt længere til arbejde og som ønsker at cykle flere dage om ugen. På en elcykel er det nemmere at cykle længere end på en almindelig cykel, og turen til arbejde kan sagtens klares, når der er mellem fem og 15 kilometer uden alt for stort tidsspilde i forhold til bilen.

Som virksomhed kan I stille elcykler til rådighed – enten i arbejdstiden eller til og fra arbejde for at anspore medarbejderne til at cykle mere. Hvis virksomheden får flere til at cykle, kan I både reducere antallet af parkeringspladser, antallet af sygedage og CO2-udledning.

Her på siden kan I læse meget mere om effekter af at stille elcykler til rådighed for medarbejdere – og hvordan det kan gøres smart og praktisk for jeres virksomhed.

Se Moving Peoples udbyderoversigt for et overblik over forhandlere som tilbyder elcykelkoncepter til virksomheder. Her finder I også et overblik over udbydere, som tilbyder fleksibel cykelservice til virksomheders og medarbejderes cykler. 

Flere fordele ved elcykler

Udlån af elcykler til virksomhedens medarbejdere kan hjælpe medarbejderne til at få nye transportvaner og give sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske fordele. Det viser erfaringer fra forsøg i flere kommuner og organisationer.

I kampagnen Test en Elcykel fik knap 1.700 bilpendlere mulighed for at låne en elcykel i tre måneder. Efter de tre måneder har halvdelen af de tidligere bilister varigt ændret transportvaner og cykler til arbejde minimum en dag om ugen et år efter kampagnen. Over 25 procent har efter projektet valgt at købe enten en almindelig cykel eller en elcykel.

Sunde vaner og mindre sygefravær

At skifte bilen ud med elcykel vil forbedre sundheden blandt medarbejderne og reducere sygedagene. På trods af hjælpemotoren har den daglige motion en positiv effekt på medarbejdernes sundhed i Test en Elcykel-projektet. Testpersonerne, der cykler op til flere dage om ugen på elcykel oplever, at de er kommet i bedre fysisk form, end før de cyklede:

”Inden testperioden var jeg overvægtig. I løbet af projektet cyklede jeg cirka 2.000 km, og jeg oplevede, at selvom jeg ikke tabte mig, så faldt blodtrykket og fedtprocenten. Det gjorde udslaget for, at jeg købte en elcykel.”

Testperson i Test en Elcykel-kampagnen

Reducere trængsel, parkering og CO2

At medarbejderne skifter bilen ud med elcykel eller cykel kan reducere behovet for parkeringspladser på virksomheden, reducere trængsel i lokalområdet og ikke mindst spare CO2.

Hvis en virksomhed udlåner 10 elcykler i et år til medarbejdere i perioder af tre måneder, vil det medføre en samlet reduktion på 2,75 ton CO2 per år som en direkte effekt af prøveperioden. Hvis medarbejderne fastholder vanerne vil 8,6 ton per år blive sparet. At udlåne elcykler til jeres medarbejdere kan altså være en del af virksomhedens CSR-indsats.

Et skifte til en elcykel kan også forbedre medarbejdernes oplevelse af at komme til og fra arbejdet. En undersøgelse af medarbejdere langs Ring 3 i Storkøbenhavn viser, at cyklister er mere tilfredse med deres transport til arbejdet end eksempelvis bilister. Det kan skyldes, at de springer frustrationerne over ved at sidde i kø på vejene.

I 2020 tilbyder Moving People virksomheder at teste elcykler blandt medarbejdere. Læs mere om kampagnen her.

Elcyklen har stort potentiale

Elcyklen har et stort potentiale for at dække mange ture til og fra arbejdet som i dag foregår i bil i hovedstadsregionen.

Medarbejdere i hovedstadsregionen har gennemsnitligt 15 kilometer til arbejde, mens medarbejdere i resten af landet gennemsnitligt har 20 kilometer til arbejde.

Kilde: Danmarks Statistik

Varig ændring af vaner

For at ændre transportvaner er det nødvendigt med et skift i transportmiddel over en længere periode, så nye vaner har mulighed for at blive grundlagt.

Udlån af elcykler kan udbrede kendskabet til transportformen og ændre medarbejdernes opfattelse af, hvor langt det er muligt at cykle.

Spar sygedage med cyklen

Fysisk inaktivitet øger risikoen for flere følgesygdommen og skaber mere end 3 millioner ekstra fraværsdage om året.
I Test en Elcykel-kampagnen har de knap 1.700 testpersoner tilsammen cyklet 884.000 kilometer.

Tal fra Region Hovedstaden viser, at for hver 1.200 kilometer der cykles, spares en sygedag. Deltagerne i Test en Elcykel har dermed tilsammen haft 737 færre sygedage, end hvis de havde taget bilen til arbejde.

Kilde: Juel et al., 2006 og Test en Elcykel, 2016