Erhvervskort

Erhvervskort

Som virksomhed kan du tilbyde dine medarbejdere et skattefrit pendlerkort til offentlig transport som et personalegode – et Erhvervskort. En undersøgelse fra COWI i 2013 viser, at knap 25 procent af de danske medarbejdere gerne vil lade bilen stå og bruge mere offentlig transport.

Ved at tilbyde medarbejderne et Erhvervskort kan virksomheden gøre det lettere at blive tog- eller buspendler. Sker det, kan virksomhedens p-pladser aflastes, ligesom der kan hentes miljøeffekter, som kan indarbejdes i virksomhedens grønne regnskab.

Hvornår kan et Erhvervskort betale sig?

For medarbejderen kan et Erhvervskort give en økonomisk besparelse og samtidig give mulighed for at arbejde eller lade op i toget.

Især medarbejdere, der i alt har mindre end 24 kilometer mellem hjem og arbejdsplads tur/retur, kan nyde godt af ordningen og spare penge. De har nemlig ikke noget befordringsfradrag og betaler fuld pris for deres pendling til og fra job. Her vil Erhvervskortet være en fordel i kraft af skattegevinsten og en rabat på 11,3 procent i forhold til almindelige Pendlerkort.

Medarbejdere, med mere end i alt 24 kilometer til og fra arbejde, kan få befordringsfradrag. Det gælder uanset, hvilket transportmiddel de anvender. Her skal man derfor vurdere, om det bedst kan betale sig at have befordringsfradrag eller et skattefrit Erhvervskort. Som en tommelfingerregel kan et Erhvervskort betale sig for de fleste med kortere end 25-30 kilometer til og fra arbejde hver vej (50-60 kilometer tur/retur). Medarbejderen kan ikke benytte et befordringsfradrag samtidig med et Erhvervskort.
Medarbejderne kan selv regne deres besparelse ud via DSBs skatteberegner her.

Hvad kræver det af virksomheden?

Administrativt er det let at introducere et Erhvervskort som et personalegode. Kortet er gratis for virksomheden, som kun påtager sig en smule arbejde i lanceringen af kortet og driften.

Efter oprettelsen af en erhvervsaftale med DSB bestiller medarbejdernes selv deres Erhvervskort via DSB’s erhvervsportal.

Salg, rådgivning, levering og fakturering af Erhvervskortet varetages af DSB på vegne af DOT – Din Offentlige Transport – som er fællesskabet af trafikselskaber i på Sjælland og øerne.

Hvad er et Erhvervskort?

Et erhvervskort er et skattefrit pendlerkort til offentlig transport. Det købes af arbejdsgiveren, som trækker kortets pris fra medarbejderens bruttoløn før skat hver måned. Udover skattegevinsten får man også 11,3 procent rabat på prisen for Erhvervskortet.

Se mere og regn efter her.

Virksomhedshjælp til Erhvervskort

Lad DSB Erhverv hjælpe din virksomhed med opdaterede informationsmaterialer og målrettet rådgivning om Erhvervskortet til medarbejderne.

Konkret kan der være tale om, at DSB Erhverv deltager på afdelingsmøder, en infostand i kantinen, beregningsmodeller, tilpassede infoark og individuel rådgivning af interesserede medarbejdere per telefon, mail og/eller i kantinen.

Interesseret?
Ring til DSB Erhverv
70 13 14 16
eller kontakt DSB Erhverv her.