Transportundersøgelser

Hvad får I ud af at lave en transportundersøgelse?

Før jeres virksomhed sætter gang i tiltag, der skal påvirke medarbejdernes transport til og fra arbejde eller i arbejdstiden, er det en god ide at danne sig et overblik over, hvordan transporten ser ud i dag og udpege hvilke tiltag, der har størst potentiale for at skabe forandringer. Det er det, vi kalder en baselineanalyse.

Baselinen kortlægges ved hjælp af en transportundersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsen er et elektronisk spørgeskema, som sendes til medarbejderne via mail eller virksomhedens intranet. Medarbejderne bliver spurgt til deres transport til arbejde og i arbejdstiden de sidste syv dage, deres tilfredshed med transporten til arbejde, samt hvilke tiltag der kunne få dem til at vælge andre transportløsninger. Desuden skal virksomheden som en del af baselineanalysen kortlægge eksisterende transporttilbud og – faciliteter.

Baselineanalysen giver jeres virksomhed:
  • Et her-og-nu-billede af dine medarbejderes transportvaner til og fra arbejde samt i arbejdstiden, herunder deres tilfredshed med deres nuværende transportmønstre.
  • Et overblik over hvilke mulige tiltag, der er størst interesse for blandt medarbejderne.
  • Et overblik over eksisterende transporttilbud og faciliteter på virksomheden.

Viden giver potentiale for effekt

Denne viden er et vigtigt værktøj til at udpege de mest relevante tiltag, som jeres virksomhed alene eller i fællesskab med de andre virksomheder i et mobilitetsnetværk kan igangsætte.

Resultaterne fra undersøgelsen kan for eksempel bruges til at udpege, hvor stort potentialet er for at flytte bilister til andre transportmidler på de korte afstande, eller om der er interesse for at igangsætte en samkørselsordning for dem, som pendler over længere afstande.

Baseline-analysen er helt central, hvis I ønsker at evaluere effekten af tiltag som eksempelvis dele- eller elcykler, som jeres virksomhed ønsker at gennemføre. Effekten vurderes på baggrund af en opfølgende transportundersøgelse, som gennemføres cirka to år efter baselineanalysen.

Undersøgelserne er gratis for virksomheder, der deltager i Moving People og Danmarks Tekniske Universitet behandler data med fuld fortrolighed.

Se et eksempel på resultater for en virksomhed i projektet Formel M.

Find kampagnevejledning her – sådan gennemfører I transportundersøgelsen step-by-step (pdf).

Se spørgsmålene i den korte version af transportundersøgelsen her (pdf).

Se spørgsmålene i den fulde version af transportundersøgelsen her (pdf).