Idekatalog

Få et hurtigt overblik i idékataloget over mobilitetstiltag

Mobilitet er det kit, der får vores hverdagsliv til at hænge sammen. Vi skal på arbejde, købe ind, til fritidsaktiviteter, besøge venner, og børnene skal i institution og skole, og virksomheder skal levere varer og tjenesteydelser til os og hinanden.

Arbejdspladsen kan gennem Mobility Management påvirke medarbejdernes transportadfærd i en mere bæredygtig og sund retning. Kernen i Mobility Management er strategisk mobilitetsplanlægning og helhedstænkning samt et godt kendskab til forskellige målgruppers behov, ønsker, barrierer og potentialer i forhold til at ændre vaner og samtidig få deres hverdagsliv til at hænge sammen.

Værktøjerne til dette på en arbejdsplads er typisk såkaldte bløde virkemidler som organisering, koordinering, information og kommunikation, men også politikker, retningslinjer og forskellige fysiske faciliteter kan anvendes. I samarbejde med Weinreich Mobility har Moving People udarbejdet et idékatalog med en række tiltag og værktøjer, som kan påvirke medarbejdernes transportvaner. Tiltagene er kategoriseret efter transportmiddel:

  • fremme af cykel
  • fremme af kollektiv transport
  • reduktion og optimering af bilkørsel
  • transport i arbejdstiden

Download hele idékataloget her (pdf)