Ruter

Få et overblik over de danske supercykelsti ruter:

I København og omegnskommunerne

Albertslund ruten er 16,9 kilometer lang og forbinder Albertslund, Glostrup, Rødovre, Frederiksberg og Københavns Kommune.

Farum ruten er 20,8 kilometer lang og forbinder Farum, Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune.

Ishøj ruten er 13,8 km lang og forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns Kommune.

Allerød ruten er 28,6 kilometer lang og forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns Kommune

Indre ringrute er 14,6 kilometer lang og løber fra Sundby på Amager til Østerbro og forbinder Frederiksberg og Københavns Kommune.

Frederikssund ruten er 37 kilometer lang og forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns Kommune.

Værløse ruten er 7,3 kilometer lang og forbinder Furesø og Ballerup Kommune og sluttes sammen med Farum ruten.

Ring 4 ruten er 20,8 kilometer lang og forbinder omegnskommuner fra Albertslund, Ballerup, Furesø Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.

I Århus og omegn

Lisbjerg-Skejby-Aarhus C ruten i Århus er planlagt som en supercykelsti i forbindelse med anlæggelse af letbanen. Ruten vil løbe fra Lisbjerg til midtbyen og have en forgrening til Tilst.

I Odense og omegn:

Rismarksvej til SDU ruten gør vejen mere fremkommelig for pendlere i Odense. Derudover er der også planlagt en supercykelsti fra

Lindved til Årslev i Odense Kommune.

I Aalborg Kommune

Universitetsruten forbinder Aalborg Midtby og Aalborg Universitet i Aalborg Øst

City Syd ruten forbinder Aalborg Midtby og City Syd (Hobrovej)

Visseruten forbinder Aalborg Midtby og Visse (Gugvej)

Alle supercykelstierne i Aalborg er omkring fem kilometer lange

Andre kommuner

Derudover er der en række andre supercykelstier i Esbjerg, Vejle med flere.

Apps til pendlerne

Der er flere apps som kan gøre livet som cykelpendler nemmere. Én af dem er Region Hovedstadens Cykelplanen. Appen hjælper dig med at finde den hurtigste rute samt at undgå besværlige strækninger med store veje eller brosten. Hvis ruten bliver for lang kan appen hurtigt finde den nærmeste station.
Læs mere om appen her: http://supercykelstier.dk/cykelplanen-app/