Cykel

Cykling giver sundere medarbejdere

Medarbejdere, som cykler på arbejde, har færre sygedage, er med til at mindske trængsel og behovet for parkeringspladser på arbejdspladsen. Cykling har altså mange gavnlige effekter for medarbejderen selv, arbejdspladsen og for samfundet som helhed. Derfor giver det god mening for jeres virksomhed at skabe gode forhold for medarbejdere, der cykler. Flere forskellige tiltag kan få medarbejdere til at hoppe i sadlen.

Udlån af pendlercykler til medarbejderne

Ved at udlåne pendlercykler til medarbejderne kan jeres virksomhed være med til at ændre deres vaner og skifte bil ud med cykel eller elcykel. En undersøgelse af knap 1.700 elcyklister viser, at det største potentiale for skifte bilen ud med cykel eller elcykel er blandt de pendlere, der har under 15 kilometer til arbejde.

Og det kan betale sig at skubbe til medarbejdernes cykelvaner. I kampagnen Test en Elcykel skiftede halvdelen af de forhenværende bilister bilen ud med cykel eller elcykel mindst en gang om ugen efter at have afprøvet en elcykel i tre måneder. Læs mere om udlån af elcykler her.

Stationscykler

Stationscykler, som virksomheden stiller til rådighed, kan skabe bedre forbindelser mellem arbejdspladsen og de offentlige transporttilbud. Når flere virksomheder deler cykler med en elektronisk lås og app, er det nemt for medarbejdere at booke cyklerne. Læs om Ballerup Kommunes forsøg med stationscykler her.

Gode rammer for cyklisme på virksomheden

Kampagner og cykelfaciliteter kan alt sammen være med til at forkæle cyklisterne på arbejdspladsen og skabe en god cykelkultur.

De fysiske rammer på virksomheden betyder meget for, om medarbejderen vælger den ene eller den anden transportform. Cykelparkering, badefaciliteter og cykelservice er nogle af de tiltag, der skaber gode rammer for cyklister.

Cykel kampagner kan være med til at danne en cykelkultur i din virksomhed. Forskellige elementer i kampagner skaber konkurrence, overblik over individuelle fremskridt og nye sociale fællesskaber. I Vi cykler til arbejde-kampagnen sparer medarbejderne hvert år omkring 650 ton CO2.

Cykelpartnerskabet 2020

Er I interesseret i at understøtte jeres medarbejders sundhed og trivsel? Og tager I samtidig ansvar for jeres virksomheds klimaaftryk?

I 2020 sætter Moving People og Cykelpartnerskabet 2020 særligt fokus på at fremme cykling på arbejdspladser som en grøn, sund og fleksibel medarbejdertransport. Partnerskabet er et netværk for interesserede  virksomheder og kommuner i Moving People, og deltagelse i partnerskabet er gratis.

Læs mere om Cykelpartnerskabet 2020 her.

Cyklen giver færre sygedage

Sygefraværet falder gennemsnitligt med en dag per 1.200 kilometer, der cykles. Det betyder, at alle dem, der allerede cykler i dag, har 1 million færre sygedage.

Og der er potentiale for endnu flere cyklister og færre sygedage.

Kilde: Region Hovedstaden, 2013

Cyklen giver CO2-besparelser

For hver bilpendler, der vælger cyklen, vil CO2-reduktionen være på cirka 120 g CO2 per kilometer.

I 2012 sparede Region Hovedstaden 110.000 tons CO2 på cyklismen i regionen. Derfor giver det god mening få flere medarbejdere til at cykle, da det skaber CO2-resultater til virksomhedens CSR-arbejde.

Cykling og samfundet

Samlet set sparer samfundet 54 øre per kørt cykelkilometer, mens der er øgede udgifter på 3,68 kroner for hver kilometer i bil.

Kilde: Transportministeriet, 2013