Cykelpartnerskab 2020

Cykelpartnerskab 2020

I 2020 sætter Moving People særligt fokus på at fremme cykling i et nyt cykelpartnerskab. Målet er, at flere indtænker cyklen som transportmiddel til og fra arbejde – og dermed at flere cykler mere, end de gør i dag. Vi ser både på cykeltiltag og -kampagner, og på hvordan andre transportmidler sammen med cyklen kan øge fleksibiliteten og sundheden for medarbejderne.

Cykelpartnerskab 2020 udvikles og udbredes sammen med det eksisterende netværk i Moving People og nye virksomheder og kommuner i Region Hovedstaden.

De gode løsninger finder vi i fællesskab – på tværs af virksomheder, kommunegrænser og ved hjælp af indsigt fra forskellige udbydere og videnspersoner. Det skal være med til at skabe bedre transportløsninger og sundhed for pendlere i Region Hovedstaden. Og vi ved, det virker, at arbejde med bæredygtig transport – læs mere i nyheden: Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet.

 

Skal din virksomhed arbejde med cykling i 2020?

Moving People og Cykelpartnerskab 2020 er for alle virksomheder og kommuner i Region Hovedstaden. Deltagelse i Moving People kræver alene, at I har interesse i at vide mere om, hvordan I kan fremme jeres medarbejders pendling til og fra arbejde gennem grønne og sunde løsninger. Men I får naturligvis størst udbytte, hvis I selv arbejder med nogle tiltag for at fremme cykling.

Det er gratis for virksomheder og kommuner at deltage i Moving People netværket og dermed også i Cykelpartnerskab 2020. Der kan naturligvis være udgifter forbundet med de aktiviteter, den enkelte virksomhed eller kommune vælger at gå ind i.

Indholdet i cykelpartnerskabet udvikles i samarbejde med netværket, men du kan allerede nu læse mere om de foreløbige planer og aktiviteter for cykelpartnerskabet her

Er I interesseret i at deltage i Moving People og Cykelpartnerskab 2020 som virksomhed, eller vil I blot høre mere?
Så kontakt:

Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder i Bæredygtig Mobilitet, Gate 21 
charlotte.hauerslev@gate21.dk

 

Mangler I inspiration på arbejdspladsen?

Som initiativ under Cykelpartnerskab 2020 har vi samlet en række tiltag, som virksomheder og kommuner kan benytte, når de ønsker at sætte fokus på grøn og sund medarbejdertransport.

Det har vi gjort, fordi det skal være nemt for arbejdspladser at tage ansvar for deres medarbejderes sundhed og trivsel, og samtidig gå forrest i den grønne omstilling.

Gå på opdagelse i oversigten her.

Dét får I med Cykelpartnerskab 2020

 

  • Et netværk af virksomheder og kommuner.
  • Inspiration og viden om cykelindsatser og nye transportformer.
  • Samarbejde med udbydere om nye tilbud, der fremmer cykling.
  • Bedre CO2-aftryk til arbejdet med CSR og FNs verdensmål.
  • Økonomiske gevinster og mindre trængsel på parkeringspladsen.
  • Samarbejde med kommunale planlæggere.
Kontakt

Vil jeres kommune eller virksomhed være med i Moving People og Cykelpartnerskabet, så kontakt:

Charlotte Hauerslev 
Seniorprojektleder,
Bæredygtig Mobilitet, 
Gate 21

Mail 

Hvem deltager i Moving People netværket?

Se arbejdspladser her.
Se kommuner her.

Moving People arbejder med cykling, fordi

16 millioner timer spilder pendlere i Region Hovedstaden i kø om året. I 2035 vil det tal være fordoblet

37%

af medarbejdere, der kører i bil til arbejde, bor mindre end 5 kilometer fra arbejdspladsen.
Hver fjerde bilist drømmer om at cykle mere
cykling til arbejde er lige så effektivt som at gå i motionscentret – og kan være nemmere at passe ind i dagligdagen

Bag Cykelpartnerskab 2020 

Cykelpartnerskab 2020 udvikles og understøttes af Moving People i samarbejde med Cyklistforbundet og Supercykelstier, og faciliteres af Gate 21. Partnerskabet er finansieret af Region Hovedstaden og løber fra oktober 2019 til og med december 2020.

Finansieret af