Cykelpartnerskab 2020

Cykelpartnerskab 2020

I 2020 sætter Moving People særligt fokus på at fremme cykling i et nyt cykelpartnerskab. Målet er, at flere indtænker cyklen som transportmiddel til og fra arbejde – og dermed at flere cykler mere, end de gør i dag. Vi ser både på cykeltiltag og -kampagner, og på hvordan andre transportmidler sammen med cyklen kan øge fleksibiliteten og sundheden for medarbejderne.

Cykelpartnerskab 2020 udvikles og udbredes sammen med det eksisterende netværk i Moving People og nye virksomheder og kommuner i Region Hovedstaden.

De gode løsninger finder vi i fællesskab – på tværs af virksomheder, kommunegrænser og ved hjælp af indsigt fra forskellige udbydere og videnspersoner. Det skal være med til at skabe bedre transportløsninger og sundhed for pendlere i Region Hovedstaden. Og vi ved, det virker, at arbejde med bæredygtig transport – læs mere i nyheden: Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet.

 

Skal din virksomhed arbejde med cykling i 2020?

Moving People og Cykelpartnerskab 2020 er for alle virksomheder og kommuner i Region Hovedstaden. Deltagelse i Moving People kræver alene, at I har interesse i at vide mere om, hvordan I kan fremme jeres medarbejders pendling til og fra arbejde gennem grønne og sunde løsninger. Men I får naturligvis størst udbytte, hvis I selv arbejder med nogle tiltag for at fremme cykling.

Det er gratis for virksomheder og kommuner at deltage i Moving People netværket og dermed også i Cykelpartnerskab 2020. Der kan naturligvis være udgifter forbundet med de aktiviteter, den enkelte virksomhed eller kommune vælger at gå ind i.

Indholdet i cykelpartnerskabet udvikles i samarbejde med netværket, men du kan allerede nu læse mere om de foreløbige planer og aktiviteter for cykelpartnerskabet her

Er I interesseret i at deltage i Moving People og Cykelpartnerskab 2020 som virksomhed, eller vil I blot høre mere?
Så kontakt:

Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder i Bæredygtig Mobilitet, Gate 21 
charlotte.hauerslev@gate21.dk

Dét får I med Cykelpartnerskab 2020

 

  • Et netværk af virksomheder og kommuner.
  • Inspiration og viden om cykelindsatser og nye transportformer.
  • Samarbejde med udbydere om nye tilbud, der fremmer cykling.
  • Bedre CO2-aftryk til arbejdet med CSR og FNs verdensmål.
  • Økonomiske gevinster og mindre trængsel på parkeringspladsen.
  • Samarbejde med kommunale planlæggere.
Kontakt

Vil jeres kommune eller virksomhed være med i Moving People og Cykelpartnerskabet, så kontakt:

Charlotte Hauerslev 
Seniorprojektleder,
Bæredygtig Mobilitet, 
Gate 21

Mail 

Hvem deltager i Moving People netværket?

Se virksomhederne her.
Se kommunerne her.

Moving People arbejder med cykling, fordi

16 millioner timer spilder pendlere i Region Hovedstaden i kø om året. I 2035 vil det tal være fordoblet

37%

af medarbejdere, der kører i bil til arbejde, bor mindre end 5 kilometer fra arbejdspladsen.
Hver fjerde bilist drømmer om at cykle mere
cykling til arbejde er lige så effektivt som at gå i motionscentret – og kan være nemmere at passe ind i dagligdagen

Bag Cykelpartnerskab 2020 

Cykelpartnerskab 2020 udvikles og understøttes af Moving People i samarbejde med Cyklistforbundet og Supercykelstier, og faciliteres af Gate 21. Partnerskabet er finansieret af Region Hovedstaden og løber fra oktober 2019 til og med december 2020.

Finansieret af