Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet

Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet

Foto: Tillykke til højdespringerne i undersøgelsen DR, Agilent Technologies, Fredensborg Rådhus og DTU Ballerup for at have sparet mest CO2 og flyttet mest af transporten til cykling eller kollektiv trafik. Fra venstre ses Bettina Mylin, DTU Ballerup, Ulla Cartrine Brinch, Fredensborg Kommune, Lene Stuhr, Agilent Technologies og Birgitte Kehler Holst, DR.

En ny undersøgelse blandt mere end 8.000 medarbejdere i mobilitetsnetværket Moving People viser, at det nytter, når virksomhederne arbejder aktivt med at gøre medarbejdernes pendling mere bæredygtig. De virksomheder, som har fokus på den grønne transport, har formået at knække kurven for pendling i bil, mens andelen af bilpendlere er steget markant i de øvrige virksomheder og på vejene generelt. Og medarbejderne? De er glade for virksomhedernes fokus.

af | 10. september - 2019 | Bæredygtig Mobilitet

Når virksomhederne tager medansvar for medarbejdernes pendling ved for eksempel at hjælpe med samkørselsordninger, test af elcykler og ved at stille omklædnings- og badefaciliteter til rådighed, så har det en dokumenteret positiv indvirkning på medarbejdernes transportvaner. Således er andelen af pendlere i bil faldet fra 50 til 48 procent over en to-årig periode blandt de virksomheder, som har iværksat ét eller flere tiltag for at fremme grøn transport, mens den i samme periode er steget markant fra 54 til 59 procent i de virksomheder, som ikke har iværksat mobilitetstiltag. At den aktive del, af virksomhederne har formået at knække kurven for medarbejdernes bilpendling, skal ses i lyset af stigningen i de øvrige virksomheder og den øgede trængsel på vejene generelt.

Læs mere om undersøgelsen her.

 

Første danske mobilitetskonference med udgangspunkt i verdensmålene

Undersøgelsen er blevet til, som en del af arbejdet i mobilitetsnetværket Moving People. Et samarbejde mellem DTU, Region Hovedstaden, Movia, Gate 21 og mere end 80 store danske virksomheder, som alle ønsker at sætte fokus på grøn mobilitet. Her er virksomhedernes indsatser blevet kortlagt, og medarbejderne er blevet spurgt ind til deres transportvaner.

Ét til to år senere er der fulgt op med en opfølgende kortlægning. Undersøgelsens resultater er udfærdiget af DTU og præsenteret på konferencen MOVING PEOPLE – towards sustainable societies, som er den første mobilitetskonference på dansk grund, som tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og stiller skarpt på, hvordan vi gennem transport kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og trængsel. 

Konferencen blev afholdt den 10. og 11. september 2019 og bød blandt andet på et møde med transportminister Benny Engelbrecht, formand for 2030-panelet Steen Hildebrandt, ekspert i by- og mobilitetsplanlægning Malene Freudendal-Pedersen fra Aalborg Universitet samt nogle af de virksomheder, som er lykkedes med at gøre medarbejdernes pendling mere grøn. Til stede var også Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, som har støttet Moving People initiativet:

”Vi er nødt til at tage utraditionelle løsninger i brug, hvis vi skal nå i mål med klimaudfordringerne, hvis folk skal slås med mindre trængsel, og vi samtidig skal gøre livet lettere for pendlerne. Problemerne bliver ikke løst alene ved at udbygge vejnettet og jernbanerne. Vi skal også have et større samarbejde på tværs af trafikselskaber, offentlige myndigheder, private virksomheder og interesseorganisationer. Jeg er derfor rigtig glad for at se, at virksomhederne vil være med til at løfte deres del af ansvaret,” lyder det fra regionsrådsformanden i Region Hovedsatden, som var medarrangør på konferencen.

 

Tiden har ændret holdningen hos virksomhederne

Den positive udvikling i transportvanerne i så mange af virksomhederne skal ses i lyset af udviklingen i transportsektoren generelt, hvor biltrafikken er steget med næsten en tredjedel på nogle af de mest trafikerede statsveje – og hvor en ny basisfremskrivning fra Energistyrelsen for nyligt viste, at realiteterne på transportområdet halter langt bagefter klimaambitionerne*. Alligevel er Anna Thormann Boesen, programleder i Gate 21, positiv, for hun mener, at der er sket en holdningsændring i virksomhederne og i samfundet generelt:

”Det, at virksomheder går ind og tager et medansvar for medarbejdernes transport, har virkelig rykket i de syv år, jeg har arbejdet med mobilitet. Da vi begyndte, var mange virksomheder tøvende med, om det virkelig var et område, man som arbejdsgiver skal blande sig i. Men det viser sig, at medarbejderne rigtig gerne vil have hjælp til gode transportmuligheder, og nu ser vi, at nogle virksomheder ligefrem tager CO2-aftrykket fra pendlingen med i deres CSR-rapporter. Det indikerer, at virksomhederne er parate til at tage større ansvar for vores fælles udfordringer på det her område,” siger Anna Thormann Boesen, som også er seniorprojektleder på Moving People-initiativet.

MOE er en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 800 ansatte og blandt de virksomheder i Moving People netværket, som har arbejdet aktivt med medarbejdernes transport. Virksomheden har reduceret medarbejdernes pendling i bil med 11 procent, mens næsten 40 procent flere end tidligere er sprunget på cyklen på ture under 10 kilometer:

”Det giver rigtig god mening for os at have fokus på mere miljøvenlig transport. Vi rådgiver selv om grøn omstilling og bæredygtige løsninger for vores kunder, så selvfølgelig skal vi selv gøre det samme,” fortæller Rikke Gemzøe, kommunikationschef i MOE, som også oplever, at medarbejderne er positive over virksomhedens tiltag: 

”Vi oplever, at mange medarbejdere har henvendt sig med idéer til nye transportkampagner ud over cykling, både tog-kampagner og gå-kampagner, der skal fremme mere bæredygtig transport. Og det lytter vi naturligvis til,” lyder det fra siger Rikke Gemzøe.

 

Se nøgletal fra transportundersøgelsen her: Samlet resultatark Moving People

Se eksempel på resultatark fra virksomhederne:  Resultatark MOE

 

* https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf

Ovenstående artikel er udsendt som pressemeddelelse i forbindelse med konferencen Moving People – towards sustainable societies den 10. og 11. september 2019, hvor også resultaterne nævnt i artiklen blev præsenteret. Konferencen blev arrangeret af Moving People i samarbejde med Region Hovedstaden og en bred arrangørkreds og var den første danske mobilitetskonference, som tager afsæt i FN’s bæredygtighedsmål. Der blev her stillet skarpt på tre af samfundets store udfordringer: Klima, sundhed og trængsel. 

Læs mere om konferencen her.

Se, hvem der står bag konferencen her.

Da vi begyndte, var mange virksomheder tøvende med, om det virkelig var et område, man som arbejdsgiver skal blande sig i. Men det viser sig, at medarbejderne rigtig gerne vil have hjælp til gode transportmuligheder, og nu ser vi, at nogle virksomheder ligefrem tager CO2-aftrykket fra pendlingen med i deres CSR-rapporter.
Anna Thormann, Seniorprojektleder, Moving People

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Havehegn giver rolige oaser for støjplagede borgere

[field image size=medium]

Læs mere her

De nye vogtere for ren luft og stille gader

[field image size=medium]

Læs mere her

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Havehegn giver rolige oaser for støjplagede borgere

[field image size=medium]

Læs mere her

De nye vogtere for ren luft og stille gader

[field image size=medium]

Læs mere her

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

[field image size=medium]

Læs mere her