Samkørsel

Samkørsel

I gennemsnittet sidder der 1,3 personer i hver bil på de danske veje (TU 2015 fra DTU). Hvis flere medarbejdere valgte at køre sammen til og fra arbejde vil det give en række fordele for:

  • medarbejderen, som sparer penge
  • virksomheden, der reducerer behovet for parkering og ikke mindst for
  • samfundet med mindre trængsel på vejen og forbedret miljø.

Der er flest fordele at hente for medarbejdere med mere end 20 kilometer til arbejde hver vej. Her vil der være en stor økonomisk besparelse ved at køre sammen, og man kan skiftes til at køre, mens den anden kan slappe af eller arbejde i bilen.

God mulighed for samkørsel på arbejdspladser

Tidligere studier (blandt andet i forbindelse med projektet Formel M) har vist, at der vil være større succesrate for samkørsel, hvis pendlerne har samme destination, mødetider og kender hinanden. Derfor er der også god mulighed for at fremme samkørsel på arbejdspladsen, hvor en række ”gulerødder” som prioriterede parkeringspladser for samkørere og en garanti for at kunne komme hjem, hvis turen aflyses kan få flere til at køre sammen.

Læs om hvordan Region Hovedstaden har indført en samkørselsordning, der er nem at administrere

Læs også Alexandra Instituttets rapport om samkørselstyper, og hvad man skal være opmærksom på ved samkørsel (pdf)

Mere om samkørsel

Find links og portaler om samkørsel her

Samkørsel er også en sag for samfundet

Det er afsættet for en analyserapport fra juni 2014 udarbejdet af Gate 21 i samarbejde med Future Navigator, Københavns Kommune og Vejdirektoratet. Rapporten addresserer, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Rapporten giver et overblik over samkørsel i Danmark i 2014 og en række interessenters syn på udfordringer og muligheder med samkørsel. Målet med rapportens forslag til at accelerere samkørsel er, at samkørte ture skal øges fra at udgøre fem procent af turene i pendlingen i dag til at udgøre 15 procent i 2024.

Find rapporten Kør Smart Kør Sammen her (pdf)

Potentiale for samkørsel
En transportvane-undersøgelse blandt virksomheder langs Ring 3 i Storkøbenhavn har vist, at 46 procent af medarbejdere, der kører i bil til arbejde, ikke har nogle ærinder undervejs på turen til og fra arbejde (LOOP CITY rapport 2017).

Der er derfor et stort potentiale for, at flere medarbejdere kan køre sammen.

Samkørselkampagne
under kystbane-
renovationen

Moving People  har i samarbejde med blaffernationen kørt en samkørselskampagne, mens kystbanen blev renoveret.

Læs om erfaringerne, og få inspiration til at lave en samkørselsworkshop i din virksomhed på, Blaffernationens hjemmeside.