Samkørsel

Samkørsel på arbejdspladsen

Som arbejdsplads har I stor mulighed for at påvirke jeres medarbejderes pendlingsvaner. Tidligere studier har vist, at der er større succesrate for samkørsel, hvis pendlerne har samme destination, mødetider og kender hinanden. Derfor er der også god mulighed for at fremme samkørsel på arbejdspladsen.

Som arbejdsplads kan I gøre meget for at fremme samkørsel blandt medarbejderne.

Bliv klogere på transportvaner

Der er flest fordele at hente ved samkørsel for medarbejdere med mere end 20 kilometer til arbejde hver vej. Samkørsel skal være for de medarbejdere, som alligevel pendler i egen bil hver dag.

Kender I ikke til jeres medarbejderes pendlervaner, kan det være en fordel at få lavet en transportvaneundersøgelse på arbejds- pladsen, inden I udruller samkørsel. Viden fra undersøgelsen kan hjælpe med at målrette indsatser og gøre dem mere relevante for medarbejderne. Bl.a. Cyklistforbundet, Rambøll og DTU tilbyder transportvaneundersøgelser på arbejdspladser.

Gør valget let og synligt

Det skal være nemt og synligt for medarbejdere at vælge samkørsel i hverdagen. Som arbejdsplads kan I indgå en aftale med en udbyder af en samkørselsplatform og sætte fokus på samkørsel i den interne kommunikation.

Flere kommuner og erhvervsområder har allerede indgået partnerskaber med en udbyder, så husk at undersøge om det er tilfældet for jeres geografi. Det skaber større synlighed og flere samkørselsture, hvis flere arbejdspladser går sammen om at udbrede én samkørselsplatform.

Match medarbejderne

Det kan være rart for medarbejderne at vide, om de har kollegaer, som skal samme vej som dem selv. Derfor kan der udarbejdes et bopælskort for arbejdspladsens medarbejdere. Eksempelvis hvor potentielle samkørende medarbejder indsætter deres daglige rute til og fra arbejde.

I kan også afholde matchmaking-events på arbejdspladsen, hvor medarbejderne matches ud fra bopæl og ruter.

Skab opmærksomhed fra start

Det kan være svært at ændre på vaner – især transportvaner. Hjælp derfor medarbejderne i gang med samkørsel med interne konkurrencer og kampagner, hvor de får mulighed for at afprøve samkørsel i deres hverdag. Hvem kan køre flest ture sammen, eller hvor meget CO2 kan vi som arbejdsplads spare ved at reducere vores alene-ture i bilerne?

First movers blandt medarbejderne kan være lokale ambassadører for konkurrencen og skabe opmærksomhed gennem storytelling og succeshistorier.

Deltag i Moving People netværket

Moving People-netværket består af over 80 arbejdspladser i hovedstadsregionen, som arbejder for grøn og effektiv medarbejdertransport. De næste år har netværket særligt fokus på samkørsel og inviterer løbende til åbne netværksmøder.

Arbejdspladser i Region Hovedstaden kan deltage gratis i netværket. Læs mere om netværket her.

Fordele ved samkørsel
  • Samkørsel kan reducere byers trafik med op til 31 procent
  • Én ekstra person i alle personbiler kan øge vejens kapacitet med 95 procent i myldretiderne
  • Samkørsel er vigtig for fremtidens selvkørende biler, hvis vi ikke vil have endnu mere trængsel på vejene.

Potentiale for samkørsel
En transportvane-undersøgelse blandt virksomheder langs Ring 3 i Storkøbenhavn har vist, at 46 procent af medarbejdere, der kører i bil til arbejde, ikke har nogle ærinder undervejs på turen til og fra arbejde (LOOP CITY rapport 2017).

Der er derfor et stort potentiale for, at flere medarbejdere kan køre sammen.

Samkørselsplatforme
Der findes flere udbydere af platforme for samkørsel i Danmark med forskellige målgrupper og forretningsmodeller.

Se en oversigt over udbydere i Moving Peoples statusnotat for samkørsel.