Indgå i netværk

Derfor skal I indgå i et netværk

Trængsel og tilgængelighed har stor betydning for virksomheders mulighed for at afsætte varer og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Både internationale og danske erfaringer viser, at virksomheder selv kan gøre en del for at forbedre medarbejdernes adgang til virksomheden og optimere på transporten af varer gennem Mobility Management.

Men en ting er at igangsætte lokale tiltag på egen virksomhed, der forbedrer transporten. At indgå i et lokalt netværk med andre virksomheder, og den kommune virksomheden bor i, har vist sig at skabe stor værdi for de deltagende virksomheder.

Netværk med fokus på mobilitet

I et lokalt erhvervsnetværk med fokus på mobilitet kan repræsentanter fra virksomhederne gå i dialog med kommunens medarbejdere om lokale, trafikale udfordringer samtidig med, at virksomhederne bliver inspireret af kommunen og hinanden til at arbejde med at arbejde innovativt med bedre tilgængelighed til egen arbejdsplads gennem mobilitetstiltag som eksempelvis delebiler, elcykler og videomøder.

I projektet Formel M førte et innovativt netværksarbejde i en kommune til test af udlån af elcykler til borgere og virksomhedernes medarbejdere. Det blev en stor succes og blev testet i stor skala i projektet Test-en-Elcykel, hvor otte danske kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden over tre år udlånte elcykler til borgere og medarbejdere. 50 procent af de 1.700 deltagere i projektet fik nye og grønnere transportvaner.

Ønsker til bedre lokal infrastruktur

Gennem dialog med kommunen får jeres virksomhed indblik i, hvor det er muligt at samarbejde om at skabe den bedst mulige mobilitet indenfor de rammer, kommunen kan påvirke.

Netværket er stedet, hvor virksomheder kan fremsætte ønsker til lokale forbedringer af eksempelvis busskure, busruter og stisystemer – og dermed gå i dialog med kommunen om, hvordan den bedste lokale mobilitet kan skabes. Netop det skete i et mobilitetsnetværk i Ballerup Kommune, hvor virksomheder og kommune samarbejdede om forbedringer af busafgange, busstop og stisystemer i erhvervsområdet Lautrupgård. Passagertallet i bussen til og fra området er efterfølgende steget med 7,6 procent i årene 2011-2013.

Bliv inspireret og få en fælles stemme

En god dialog er også forudsætning for, at vigtig information om vejarbejder, omlægning af busruter eller andre kommunale tiltag kan nå ud til dine medarbejdere. Et netværk skaber også rum for at dele viden og erfaringer med andre virksomheder om mobilitetstiltag. Det kan kvalificere beslutningen om, hvad din virksomhed selv kan gøre for at skabe en bedre tilgængelighed til arbejdspladsen for nuværende og kommende medarbejdere.

Netværket giver virksomhederne mulighed for at samarbejde om fælles løsninger og tale med en fælles stemme over for kommunen og andre myndigheder. På den måde opnår virksomhederne gennem samarbejdet i netværket mere mobilitet for færre ressourcer.