Ballerup mobilitetsnetværk

Erhvervskommune og mobilitet

Ballerup Kommune er en aktiv erhvervskommune. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere nemt kan komme til og fra arbejde, og at både medarbejdere, gæster eller kunder oplever virksomhederne som tilgængelige. Det er en vigtig dagsorden for både kommunen og virksomhederne, og sammen bruger de netværket til at finde de rigtige løsninger til byens pendlere.

Netværket i Ballerup arbejder med at skabe fælles løsninger, der udover at gøre det nemt at arbejde og være virksomhed i kommunen, også er med til at inspirere til en grønnere transport.

Transportundersøgelse og implementering af løsninger

Stort set alle virksomheder i netværket har gennemført en transportundersøgelse, hvor virksomhedernes faciliteter og medarbejdernes transportvaner er blevet kortlagt. Efterfølgende har virksomhederne sammen med kommunen og implementeret forskellige løsninger. Det er blandt andet bedre information, om hvorledes man kan komme til virksomheden med henholdsvis cykel, kollektiv transport og bil, forsøg med pendlercykler, udbredelse af bybiler og ikke mindst forberedelse af, hvorledes lukningen af S-banen mellem Valby og Frederikssund 12 uger i sommeren 2018 bedst kan håndteres. Sidstnævnte har ført til øget fokus på cyklen og samkørsel som transportmiddel.

Netværksmøder

På hver af de første 6 netværksmøder har der været et gennemgående tema inden for mobilitet og har været;

  • Hvordan forankres mobility manament i organisationen?
  • Samkørsel – muligheder for en fælles app på tværs af virksomheder.
  • Cykling – supercykelstier, cykelambassadører på de enkelte virksomheder, forsøg med pendlercykler.
  • Kollektiv trafik – herunder rejseplanlægger, pendlertjek, visning af afgangstider i realtid og mulighed for førerløse busser.
  • Lukning af Frederikssundbanen (2 møder) – information, cykelfokus, forlængelse af ”Vi Cykler Til Arbejde” kampagnen frem til ultimo august samt samkørsel.

Læs om forsøget med pendlercykler
Læs mere om netværket i Ballerup på Ballerup Kommunes egen hjemmeside.

Kontakt

Har I spørgsmål til mobilitetsnetværket i Ballerup Kommune, kontakt:

Tina Wexøe Ertbjerg
trafikplanlægger, Ballerup Kommune
Mail