Virksomheder

60% af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever, at deres medarbejdere bruger unødig meget tid, når de pendler i bil til og fra arbejde.

Trængsel på vejene kan være et problem for virksomhedernes tilgængelighed og attraktivitet i forhold til at fastholde og tiltrække dygtig arbejdskraft. Men trængslen på vejene og tilgængeligheden løses ikke alene ved at udbygge motorveje eller ændre på afgifter. Derfor er det nødvendigt, at vi planlægger trafikken anderledes i fremtiden.

Der er brug for nye samarbejder, nye og mere sammenhængende transportservices og brug for, at dem, der har behov for bedre transporttilbud, er involveret i udviklingen, når transportområdet står over for store omvæltninger og disruption.

 

Virksomheder inviteres med

I Moving People inviterer vi jeres virksomhed til at bidrage til at påvirke fremtidens transport. Ligger jeres virksomhed i Region Hovedstaden? Så kontakt Charlotte Hauerslev på mail.

I netværkene samarbejder virksomheder og offentlige myndigheder om Mobility Management. Netværkene fungerer som inspirationskilde, benchmark med andre virksomheder og som virksomhedernes mulighed for at påvirke den kommunale og regionale planlægning af trafikken. Det gavner virksomhederne og skaber løsninger på de samfundsmæssige udfordringer med transporten i hovedstadsregionen og hele Greater Copenhagen.

Få gode ideer til selv at komme i gang her.

Vær med og skab værdi på flere områder
  • Attraktiv arbejdsplads
  • Lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere
  • Lavere sygefravær
  • Mindre pres på parkeringspladser
  • Samarbejde med myndigheder og trafikoperatører
  • Lokale forbedringer i trafikken
  • CO2-reduktion fra virksomhedens transport
  • Besparelser på taxaudgifter
  • Resultater til virksomhedens CSR Strategi eller UN Global Compact målsætninger

 

 

 

 

 

Lokale virksomhedsnetværk og partnerskaber om mobilitet:

Netværk af virksomheder i Ballerup Kommune. Netværket arbejder med lokale trængselsudfordringer og fremme af grøn transport.