29 kommuner sammen om samkørsel

29 kommuner er gået sammen om samkørsel

1,05 person. Så mange sidder der i gennemsnit i bilen, når vi kører til og fra arbejde. Dét vil kommunerne i hovedstadsregionen gerne ændre, så vi sparer både CO2 og samfundsomkostninger ved trængsel. Derfor har KKR Hovedstaden udpeget samkørsel under overskriften Grønne Pendlervaner som én af syv indsatser for den tværkommunale grønne omstilling i hovedstadsregionen. Målet er at reducere trængsel og CO2-udledning fra pendling via øget samkørsel.

Et hovedfokus på netop samkørsel under indsatsen om Grønne Pendlervaner skyldes, at samkørsel er den grønne pendlerform, som mest har været et privat initiativ, som ikke endnu er særlig udbredt. Derfor er der behov for at løfte samkørsel sammen på tværs af offentlige myndigheder og private udbydere. Samkørsel stopper ikke ved kommunegrænsen. Derfor kræver det et tværkommunalt samarbejde.

Ballerup Kommune og Region Hovedstaden er udvalgt som tovholdere på VIP-projektet. Moving People arbejder sammen med regionen og kommunerne om deres arbejde med VIP-projektet.

Vil I høre mere om arbejdet med Grønne pendlervaner? Så kontakt:

Tina Wexøe,
Ballerup Kommune eller
Morten Hass,
Region Hovedstaden

Notat om samkørsel

Gate 21 har samlet op på, hvad der rører sig på samkørselsområdet

Det har vi samlet i et notat, der opsummerer viden om udfordringer og incitamenter for samkørsel, samt indeholder korte beskrivelser af forskellige danske og internationale samkørselsindsatser og -erfaringerne.

Læs notatet her.
(PDF, 2020)