Kommunen som arbejdsplads

Gå foran med god mobilitet på arbejdspladsen

Kommunen er som arbejdsplads oftest en af de største lokale arbejdspladser. Hvis jeres kommune har en ambition om at skabe høj mobilitet og tilgængelighed ved at udarbejde en kommunal mobilitetsplan eller ved at samarbejde med lokale virksomheder, kan det være relevant at kigge indad og sætte gang i aktiviteter, der kan påvirke kommunens egen transport og medarbejdernes pendling.

Med en målrettet Mobility Management-indsats for kommunens egne arbejdspladser kan jeres kommune gå foran og vise vejen for de lokale virksomheder i forhold til, hvordan I kan skabe bedre tilgængelighed, reducere CO2-udledning, forbedre medarbejdernes sundhed og samtidig reducere udgifter.

God mobilitet starter i kommunen

I forhold til medarbejdernes transport i arbejdstiden kan brugen af kommunens vognpark måske gøres mere effektiv, og der kan indføres retningslinjer for tjenesterejser. Vognparken kan baseres på el og suppleres med cykler og scootere. Forbliver I på brændstof kan økonomien optimeres ved at forbedre medarbejdernes køreteknik. Endelig kan rejser undgås ved at bruge webmøder.

Men det er ligeså relevant at igangsætte tiltag, der øger tilgængeligheden for medarbejderne til deres arbejdsplads – eksempelvis til rådhuset, skolen eller børnehaven. Det kan være at forbedre cykelparkering, informere og gennemføre kampagner for cykling, kollektiv trafik eller samkørsel, tilbyde skattefrit erhvervskort, indføre mulighed for hjemmearbejde og meget mere.

I en politisk styret organisation er det vigtigt at sikre den nødvendige ledelsesmæssige og politiske opbakning, før I kan begynde at igangsætte konkrete tiltag. I boksen til højre kan I finde en guide til mobilitetsplanlægning på offentlige arbejdspladser.

I kan også læse mere om at kortlægge nu-situationen og mulige mobilitetstiltag under Kom i gang for Virksomheder og udbyderoversigten. Her kan I finde relevant inspiration, der gælder for alle arbejdspladser.

Skal I arbejde med mobilitetstiltag?

Så læs mere i
Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser. Guiden er udarbejdet i projektet Formel M.

I kan også finde inspiration i vores udbyderoversigt, hvor vi har samlet en række udbydere, som tilbyder grønne mobilitets- løsninger for arbejdspladser.

Grønne drivmidler i egen bilpark og i transport-
serviceydelser

I projektet Energi På Tværs i Gate21, er der lavet en Fælles Strategisk Energiplan og et Roadmap 2025 med en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan omstille egen bilpark og indkøbte trasnportserviceydelser til grønne drivmidler.

Læs mere i Roadmap 2025, side 62-68.