Netværk med virksomheder

Samarbejde med virksomheder om mobilitet

God mobilitet ses som en forudsætning for vækst og beskæftigelse. Samtidig er trængsel og det at tiltrække relevant arbejdskraft en voksende udfordring, som betyder meget for, hvor en virksomhed vælger at placere sig. Kommuner møder derfor i stigende grad krav om god tilgængelighed og mobilitet fra lokale virksomheder.

Et af værktøjerne til at skabe bedre tilgængelighed og mobilitet lokalt er, at jeres kommune etablerer og faciliterer et mobilitetsnetværk blandt lokale virksomheder.

I netværket samles repræsentanter fra virksomheder med kommunens medarbejdere og taler om lokale, trafikale udfordringer. Samtidig bliver virksomhederne inspireret af kommunen og hinanden til selv at arbejde med at skabe bedre tilgængelighed til egen arbejdsplads gennem tiltag som eksempelvis delebiler, elcykler og videomøder. Netværket kan også give inspiration og ideer til kommunale tiltag som eksempelvis nye busskure, at omlægge busruter eller nye stier til erhvervsområder. Kommunens rolle er at skabe rammerne for dialog og inspirere virksomhederne til at gå i gang med mobilitetstiltag.

God dialog fremmer kommunens arbejde

Den tætte dialog med virksomhederne giver kommunen relevant viden om, hvordan den eksisterende infrastruktur og de kommunale transporttilbud bliver brugt. Med den viden kan kommunen tage højde for virksomhedernes behov i den lokale trafikplanlægning. Samtidig kan virksomhederne ved at iværksætte lokale tiltag og kommunikation til medarbejderne understøtte, at kommunens infrastruktur og transporttilbud udnyttes optimalt.

Gennem netværket får virksomhederne også bedre forståelse for og indblik i, hvilke rammer kommunen arbejder under, og hvor kommunen har mulighed for at skabe den bedst mulige mobilitet. Netværket kan også være en god informationskanal for kommunen i forhold til, at vigtig information om vejarbejder, omlægning af busruter eller andre kommunale tiltag kan nå ud til en stor gruppe brugere af de kommunale transporttilbud – nemlig pendlerne, som arbejder på de lokale virksomheder.

Fokus på kommunens grønne profil

For jeres kommune kan det at etablere et netværk, der arbejder med grøn mobilitet og tilgængelighed lokalt, medføre en positiv og konstruktiv dialog med virksomhederne, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen. Samtidig kan netværkets fokus på grøn mobilitet bidrage til kommunens grønne profil.

At engagere virksomhederne i et fælles netværk frem for at gå i dialog med virksomhederne enkeltvis kan samtidig levere bedre udbytte for de deltagende virksomheder. Netværket giver virksomhederne mulighed for at dele erfaringer med hinanden og samarbejde om fælles løsninger.

Læs mere, om de enkelte netværk vi arbejder med i Moving People her.

Vil jeres kommune etablere et lokalt mobilitetsnetværk?

Så læs hvordan her:
Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk.

Guiden er udviklet i projektet Formel M.