Delebiler

Delebiler

Delebiler kan reducere antallet af privatejede biler da, de gør det muligt at leve uden at eje en bil. Med delebiler har brugeren adgang til en bil, når det er relevant uden at betale for, at den står stille i garagen 95 procent af tiden, mens man betaler afdrag på den. Delebilen kan tilbyde mange forskellige bilmodeller som vælges til netop den tur, brugeren skal foretage (flyttebilen, familieturen, byturen med mere). Derfor er delebilen det element, som den kollektive transport mangler for at kunne tilbyde en samlet bedre service end den privatejede bil.

Som kommune er der meget, man kan gøre for at fremme brugen af delebiler.

Byplanlægning

Delebiler kræver nogle andre vilkår end privatbiler. Nye byområder kan planlægges uden eller med begrænset privat bilejerskab. Herved kan parkeringsnormen sænkes og der kan spares mange parkeringspladser og minimeres vejarealer. I dag kan parkeringsnormen være op til to pladsler per bolig og delebilen vil således give mulighed en helt nye type byområder. Man kan med fordel kompensere for en lavere parkeringsnorm ved at reservere udvalgte parkeringspladser til delebiler, og indgå aftaler med en delebiludbyder, så nye beboere er sikret, at der vil være delebiler i området.

Delebil som supplement eller alternativ til kollektiv transport

Mobilitet i områder udenfor byerne er et voksende problem. I dag kan behovet ofte kun løses med en privatbil. Busser er en dyr løsning, hvis de kører halvtomme og ikke har den nødvendige frekvens. Men udvalgte busser kan kombineres med lokale delebiler og apps, hvor lokal samkørsel tilbydes, eller hvor naboen køber ind og på den måde kan mobilitetsbehovet løses meget mere effektiv måde.

Parkeringspladser til delebiler

Forskellige typer delebiler kræver forskellige parkeringsforhold.

Delebiler med stamplads er et koncept, som kræver en fast parkeringsplads, som kan være privat eller offentlig. Men vil man som kommune sikre flere delebiler, er det en god ide at reservere parkeringspladser til delebiler.

Bybiler uden stamplads, har ikke behov for en stamplads, men en parkeringsaftale med kommunen, da bilerne skal kunne afleveres umiddelbart, hvor brugeren ønsker det.

Nabobiler er privatejede biler med en stamplads i ejerne garage/indkørsel. Parkeringsvilkårene for dem er tilsvarende privatejede biler.

Delebiler i kommunens egen flåde

Delebiler kan bruges som et aktivt redskab i kommunernes interne bilflåde, i byplanlægningen og i fremtidens kollektive transportløsninger. Derfor opfordrer Danske By- og Delebiler stat og kommuner til at tænke delebiler aktivt ind i fremtidens mobilitet. Det kan både gøres ved at implementere ovenstående ideer, hvor det er relevant, og ved at offentlige myndigheder selv bruger delebiler aktivt i deres dagligdag.

Læs mere på Danske By- og Delebilers hjemmeside, hvor vi har fundet ovenstående information.

Find mere viden om forskellige typer af delebiler og udbydere her.

 

Find delebilsløsninger

Klik på billedet for at se delebilsplakaten i stor størrelse