Knudepunkter fortsat

Gode skift

Det er vigtigt for et godt knudepunkt at fremme gode skift. Det at skifte mellem to transportformer kan opleves som en ”black box”, fordi det er uden for vores kontrol og derfor opleves det som ubehageligt. Det er MOVIA kommet frem til i deres rapport ”Hvorfor transporterer vi os som vi gør”, hvor de også fortæller, at der er et stort potentiale for at gøre de kollektive skift mere trygge og styrede.

Man kan arbejde med at skabe bedre skift ved at gøre det nemt at finde rundt mellem de forskellige transportformer, knudepunktet rummer – eksempelvis med god skiltning. Herudover kan man opsætte informationsskærme, der viser realtidsinformation om hvor og hvornår det næste transportmiddel går og om, der er eventuelle aflysninger. Læs mere herom i Movias guide til Multiskiftet.

Meningsfuld ventetid

Hvis man alligevel skal vente i et knudepunkt kan man med fordel gøre ventetiden meningsfuld. Det kan man gøre ved at tilbyde bymæssige funktioner i forbindelse med knudepunkter, enten i selve knudepunktet eller ved at skabe bedre forbindelse mellem knudepunktet og den by, knudepunktet er placeret ved. Bymæssige funktioner kan være indkøbsmuligheder, mulighed hente pakker eller få lappet cyklen. På den måde bliver ventetiden til en nødvendig del af rejsen. Her er det også vigtigt med god skiltning til de funktioner, der ligger i og omkring knudepunktet. Herudover kan der være aktiviteter i knudepunktet, som giver mulighed for at få noget godt ud af ventetiden. I Movias guide til Multiskiftet foreslås det eksempelvis at et skiftested kan lægge op til fysisk udfoldelse i form af træningsredskaber, legepladser, klatrestativer med videre.

God cykelparkering

15 til 20 procent af alle togrejser kombineres med cyklen hen til toget eller metrostationen, viser en rapport fra Passagerpulsen, under Forbrugerrådet Tænk. Det gør en stor forskel for disse kombinationsrejsende, at skiftet mellem cykel og tog/metro er en positiv oplevelse. Her spiller selve cykelparkeringen en stor rolle. Det er blandt andet vigtigt, at cykelparkeringen har kapacitet nok, at man kan cykle helt hen til cykelstativet, at belysningen er god og at parkeringen ligger tæt ved perronen. Se alle anbefalinger og find mere viden i Hvor tilfredse er passagererne med cykelparkering på togstationen. 

I Moving Peoples udbyderoversigt kan du finde et overblik over udbydere af løsninger, som fremmer cyklisme i byrummet generelt. Du kan også finde gode råd til cykelparkering i Cyklistforbundets Cykelparkeringshåndbog samt i MOVIAS guide til Superskiftet.

Gode forhold for gående

Gående er villige til at gå 70 procent længere efter bussen, hvis ruten er spændende nok. Der er et stort potentiale for at fremme den kollektive trafik ved at skabe en god rejseoplevelse for de gående. Her spiller indretningen af byrum omkring transporttilbud, en vigtig rolle. Det være i form af levende torve og attraktive facader, travle fodgængergader med andre mennesker, afslappende parker med sociale aktiviteter. Læs mere i den norske artikel ”Byens design motiverer fodgængere”, hvor Helge Hillnhütter, rådgiver i byplanlægning og mobilitet, fortæller om kollektiv trafik og gåstrategi.

Samarbejde

Der er ofte mange aktører involveret i et knudepunkt. Det kan være byens handelsforening, der står for butiksliv og servicefunktioner i forbindelse med et knudepunkt. Herudover er det DSB, som har ansvaret for udvikling af selve området omkring togperronen og Movia, som står for buslinjerne. Der er altså mange aktører, som skal tænkes ind i et godt samarbejde omkring kommunens knudepunkter.

Passagerpulsens ni anbefalinger til god cykelparkering

  1. Tilstrækkelig kapacitet.
  2. Placering tæt ved perronen.
  3. Mulighed for at cykle hele vejen hen til cykelparkeringen.
  4. At cykelparkeringen er oplyst.
  5. At der er god plads mellem cykelstativerne.
  6. At cykelstativerne har en god kvalitet.
  7. At cykelstativerne er overdækkede.
  8. At cykelparkeringen er overskuelig.
  9. At der jævnligt ryddes op ved cykelparkeringen og fjernes ’glemte’ cykler.

Læs mere her