Cykelkampagne: Test en Elcykel på din arbejdsplads

Lån elcykler til medarbejderne i en periode

Elcykler kan dække flere transportbehov end almindelige cykler, men de er ofte dyrere at anskaffe. Derfor ved mange ikke, hvordan elcyklen kan passe ind i deres hverdag. Giv derfor jeres medarbejdere mulighed for at lade bilen stå og prøve at cykle til og fra arbejde på en elcykel.

I 2020 tilbyder Moving People arbejdspladser at teste elcykler blandt medarbejdere i en fire-ugers periode. Hvis din arbejdsplads vil være med, så kontakt Nanna Vanderskrog på mail: nanna.vanderskrog@gate21.dk.

Moving People har i samarbejde med Fri BikeShop Glostrup lavet en fordelagtig aftale, hvor arbejdspladser kan leje ti elcykler ud til ti medarbejdere i fire uger for kun 12.000 kroner + 500 kroner for levering og afhentning af cyklerne på arbejdspladsen. Herved kan I give jeres medarbejdere mulighed for at teste elcyklens muligheder som et skattefrit personalegode.

Og hvorfor så det? Flere forsøg har vist, at når man først har prøvet at pendle på en elcykel, så forsvinder mange af de barrierer, som vi mennesker har for at ændre vores daglige vaner om transport – og det bliver pludselig meget nemmere at lade bilen stå hjemme nogle dage om ugen eller helt at droppe den.

Og det er der mange fordele ved – både for medarbejderen og for jeres virksomhed. Det gavner nemlig både sundheden, klimaet, trængslen og kan reducere det areal, din virksomhed skal bruge på P-pladser.

Læs mere om, hvilke resultater du kan forvente ved udlån af elcykler her.

Find svar på ofte stillede spørgsmål om cykelkampagnen her:

Hvem kan deltage i kampagnen?

Arbejdspladser, som ligger i Region Hovedstaden og deltager i Moving People-netværket, har mulighed for at deltage i kampagnen. Alle medarbejdere på arbejdspladsen kan deltage, men vi anbefaler, at medarbejdere med maksimum 15 kilometer til arbejde deltagere. Undersøgelser viser, at der er størst potentiale for at ændre cykelvaner for medarbejdere med mindre end 15 kilometer til arbejde.

Hvor længe varer kampagnen?

Elcyklerne udlånes som ’pakker’ af 10 styk i fire uger. Inden og efter kampagnen bør der afsættes tid til kommunikation og koordinering af kampagnen. Her blandt andet hvervning af medarbejdere, evaluering og eventuelt sundhedstjek før og efter kampagnen.

Det er muligt at deltage i cykelkampagnen i hele 2020.

Hvad koster det at deltage?
  • For arbejdspladsen koster udlån af ti elcykler i fire uger 12.000 kroner inklusiv moms + 500 kroner i levering og afhentning af cyklerne på arbejdspladsen.
  • Tyveriforsikring af cyklerne i låneperioden kan tilvælges og koster 500 kroner med selvrisiko på 1.500 kroner pr. cykel
  • Udlånet betragtes som fri arbejdsgiverbetalt befordring, og skal derfor som udgangspunkt beskattes. Beskatningen kan ske indirekte ved bortfald af retten til transportfradrag i testperioden
  • For medarbejderne kan lån af elcykel foregå som et skattefrit personalegode.
Hvordan er forsikringsforholdene?

Som del af kampagnen tilbydes deltagende arbejdspladser tyveriforsikring af de ti elcykler i låneperioden. Tyveriforsikringen koster 500 kroner med selvrisiko på 1.500 kroner pr. elcykel.

Da forsikringsforhold og -sum kan variere meget afhængigt af forsikringsselskab, er det ofte en nem og overskuelig løsning at tegne en fælles tyveriforsikring – både for arbejdspladsen og medarbejderne. 

Eventuelle skader på cyklen dækkes af medarbejderens egen forsikring. Medarbejdere, som låner elcykler, bør derfor tjekke, at deres forsikring dækker skader af elcykler / dyrere cykler.

Giv gerne medarbejderne mulighed for at stille elcyklerne i aflåste faciliteter på arbejdspladsen for at mindske risikoen for skader og tyveri.

Hvad skal arbejdspladsen stille til rådighed?
  • Der bør findes en kontaktperson på arbejdspladsen, som sørger for koordinering af kampagnen. Det indebærer blandt andet hvervning af medarbejdere til at teste elcykler, uddeling af cykler og udsendelse af spørgeskema efter forløbet. Kontaktpersonen kan være hvilken som helst medarbejder på arbejdspladsen, men det anbefales, at kontaktpersonen selv deltager i kampagnen. 
  • For at mindske risikoen for tyveri anbefaler vi, at arbejdspladsen sørger for aflåst cykelparkering til de udlånte elcykler.
  • Kampagnen kan med fordel annonceres på arbejdspladsens intranet for at skabe opmærksomhed om sunde transportvaner på arbejdspladsen.
Hvad er en låneseddel?

En låneseddel er medarbejderens, arbejdspladsens og cykelforhandlerens sikkerhed for enighed om lånebetingelserne. Der udfyldes en låneseddel for hver af de ti udlånte elcykler, hvor medarbejderen skriver under på, hvilken elcykel de låner, og hvad betingelserne er. Se et eksempel på en låneseddel her (pdf).

Hvordan evalueres kampagnen?

Som del af kampagnen får kontaktpersonen på arbejdspladsen tilsendt et spørgeskema, som skal udfyldes af de deltagende medarbejdere efter kampagnen. Spørgeskemaet omhandler medarbejdernes cykelvaner før, under og efter kampagnen.

Som arbejdsplads kan I med fordel lave en intern evaluering af kampagnen. Her bør I allerede inden kampagnens start overveje, hvilke parametre I ønsker at evaluere på (sundhed, bilkilometer til elcykelkilometer, den kollegiale følelse etc.). Sundhedtjek af medarbejderne og transportvaneundersøgelser kan bruges til at evaluere kampagnen. 

Skal man lave et sundhedstjek før og efter kampagnen?

Det kan være en stor motivationsfaktor for medarbejderne at hoppe op på elcyklen, hvis de sundhedsmæssige gevinster ved kampagnen måles. Dette kan gøres ved sundhedstjek før og efter kampagnen, hvor blandt andet pedalkraft og bodyage måles. Sundhedstjek er ikke en fast del af kampagnen, men kan arrangeres af arbejdspladsen selv.

Kampagnen er støttet af

Skal jeres medarbejdere teste elcykler?

Så se nærmere på flyeren nedenfor. Her kan du se, hvordan udlån af elcykler foregår og hvad cykelkampagnen indebærer.

Husk at der kan spares både sygedage, CO2 og parkeringspladser, når flere medarbejdere hopper op på cyklerne.