Resultater

I projektet Moving People er arbejdspladser blevet tilbudt en undersøgelse af medarbejdernes pendling og transport i arbejdstiden gennem en første undersøgelse i årene 2016-2018 og en opfølgende undersøgelse i 2018-2019. Resultaterne er foretaget og analyseret af Danmarks Tekniske Universitet. 22 arbejdspladser har lavet både en indledende og en opfølgende undersøgelse. Den opfølgende undersøgelse på de 22 arbejdspladser omfatter mere end 8.000 medarbejdere.

14 arbejdspladser har reduceret
kørsel i bil med 4%

Af de 22 arbejdspladser har 14 aktivt lavet et eller flere tiltag rettet mod at forbedre medarbejdernes transportmuligheder i perioden mellem de to undersøgelser – otte arbejdspladser har ikke lavet nogle tiltag 

Ud fra undersøgelserne kan vi se, at når arbejdspladsen tager medansvar for medarbejdernes pendling ved for eksempel at hjælpe med samkørselsordninger, test af elcykler og ved at stille omklædnings- og badefaciliteter til rådighed, så har det en positiv indvirkning på medarbejdernes transportvaner. Andelen af pendlere i bil faldet fra 50 til 48 procent over en to-årig periode blandt de arbejdspladser, som har iværksat ét eller flere tiltag for at fremme grøn transport, mens den i samme periode er steget markant fra 54 til 59 procent i de arbejdspladser, som ikke har iværksat mobilitetstiltag. At den aktive del af arbejdspladserne har formået at knække kurven for medarbejdernes bilpendling, skal ses i lyset af stigningen på de øvrige arbejdspladser og den øgede bilkørsel og trængsel på vejene generelt.

Klik på graferne for at se dem større

Find de samlede resultater og resultater for de enkelte virksomheder i spalten til højre. 

Læs også hele den bagvedliggende forskeranalyse, som er lavet af DTU Transport.