Kommuner

Mobilitetsplanlægning i kommuner med fokus på pendlere

I projektet Moving People har de fleste af de deltagende kommuner i Region Hovedstaden arbejdet med mobilitetsplanlægning inden for særligt tre områder:

Multiskifte og knudepunkter

København, Brøndby, Frederikssund og Ballerup Kommuner indgik i et udviklingsarbejde sammen med Movia om hubs eller multiskiftesteder. Multistiftet er et mobilitetsknudepunkt, der tilbyder ekstra services og funktioner til de rejsende og andre, som benytter stedet.
Resultatet af samarbejdet blev en Movia guide om ‘Multiskiftet‘, hvor kommuner kan vurdere det enkelte trafikale knudepunkt og få inspiration til, hvordan det kan udvikles til et attraktivt mobilitetsknudepunkt, der bygger på de lokale forhold. 

Alternativer ved banelukninger og forlængelse af Vi Cykler til Arbejde

I løbet af projektet Moving Peoples levetid har der været lukninger af kystbanen to somre og lukning af Frederikssundsbanen en sommer. Det gav anledning til at kommunerne og Movia kiggede ind i, hvordan man bedre kan tage pendlerne i hånden, når der sker banelukninger. Følgende tiltag er afprøvet:

  • Blafferstoppesteder og facebook grupper til samkørsel
  • Information om alternative transportmuligheder og ruter som kom ud via kommunerne og virksomhederne
  • Tilbud om at låne kontorplads lokalt i kommunen
  • Forlængelse af Vi cykler til arbejde-kampagnen

Den nye fælles måde at lave informationsindsats på og erfaringerne fra bane-lukningerne har Movia siden brugt under NytBynet og er ved at bringe videre i forbindelse med anlægsarbejdet langs Ring 3.

Tværkommunalt samarbejde og vidensdeling

Kommunerne i projektet Moving People havde et stærkt sarbejde om pendlingsstrøg – hvor mange pendlere krydser hver dag kommune-, regions- eller landegrænser på deres tur til og fra arbejde. Samarbejdet var et forum, hvor first- og last-mile-problematikker blev drøftet, erfaringer blev udvekslet og nye løsninger blev skabt, da deltagerne bestod af både kommuner med mange ind-pendlere og kommuner med mange ud-pendlere.

Nyheder

Moving People sætter særligt fokus på cykling i 2020

Ingen tog? Kommunerne viser nye veje for pendlerne

Vi Cykler til Arbejde hele sommeren – tag cyklen når banen lukker

Bycykler i kampen mod “den sidste mil”

Deltagende kommuner

Klik for større billede

Arbejder I med mobilitet på rådhuset og netværk for virksomheder?

Så læs mere her