Dét gør Moving 30

Arbejdet i de 30 virksomheder i Moving 30 sker både i virksomhederne enkeltvis og i fællesskab i Moving 30-forummet. Samtidig arbejder Moving 30 tæt sammen med de øvrige netværk i Moving People, så lokale udfordringer og løsninger bliver delt og skaleret regionalt.

Dét gør virksomhederne

Virksomhederne arbejder hver især strategisk med at gøre medarbejdernes transport til og fra arbejde grønnere – ligesom de fokuserer på medarbejdernes transport i arbejdstiden. Som en del af Moving 30, får virksomhederne tilbudt en transportundersøgelse af netop de forhold. Læs mere om transportundersøgelsen her (engelsk pdf).

Undersøgelsen vil pege på områder, hvor det er muligt at forbedre eller påvirke mobiliteten for medarbejderne. Virksomheden kan på den baggrund lave en mobilitetsplan, der fokuserer på tiltag, som giver mening for netop deres medarbejdere og arbejdsplads – eksempelvis udlåne cykler til møder, skabe bedre cykelparkering, informere om offentlig transport eller udarbejde en grøn transportpolitik. Tiltag der gavner medarbejdernes sundhed og virksomhedens grønne profil.

Efterfølgende bliver virksomheden tilbudt en ny undersøgelse, der kan vise, om de tiltag, der er sat i gang, har flyttet medarbejderne fra bil til andre transportformer og gjort transporten grønnere. Resultaterne kan bruges i virksomhedens CSR-rapport eller i forhold til UN Global Compact-principper og Sustainable Development Goals (SDG’erne).

Dét gør Moving 30 i fællesskab

Den enkelte virksomhed kan naturligvis ikke løse lokale og regionale trængselsudfordringer alene. Der skal et fælles træk til, og det sker blandt andet, når de 30 store virksomheder mødes til fire årlige temamøder og til to større topmøder om bedre fremkommelighed og grøn mobilitet i Region Hovedstaden.

Moving 30 Forum

Debat og drøftelser om mobilitetsudfordringer og løsninger for virksomheder og kommuner. Forummet består af op til 30 store arbejdsgivere, der i et forløb på 2,5 år udfolder og udpeger de væsentligste mobilitetsudfordringer og forslag til partnerskaber med offentlige myndigheder. Forummet understøttes af denne webside med skriftlige materialer til møderne og værktøjer til virksomhederne. Desuden kan debat foregå mellem møderne på den åbne linked in gruppe ”Mobilitetsplanlægning og tiltag”.

Moving 30 Business mobility report

Alle virksomheder bliver tilbudt en transportundersøgelse. Resultatet kan deles mellem virksomhederne, således at der kan benchmarkes og sættes mål.

Moving 30 roundtables med business fokus

Deltagerne mødes og drøfter et emne. Hvert roundtable inviterer til, at deltagerne præsenterer deres egne erfaringer og udfordringer. Hvert roundtable resulterer i at vi udpeger de tre vigtigste prioriteter for pågældende emne, som kan føre til bedre mobilitet for arbejdspladser.

Roundtables henvender sig til chefer, mellemledere og konsulenter i virksomhedernes HR, CSR og Facility Management afdelinger og giver mulighed for at dele inspiration om virksomheders indsatser og resultater. På flere roundtables vil der være deltagelse af lokale og regionale trafikplanlæggere og transportudbydere.

Ved de fire årlige roundtables får deltagerne inspiration til det strategiske arbejde med Mobility Management og til indsatser, som kan gøre medarbejdernes pendling og erhvervskørslen grønnere.

I 2017-2018 handler de fire roundtables om:

  1. Facilities management og mobilitet
  2. Mobility Management i relation til CSR og UN Clobal Compact
  3. HR og medarbejdertilfredshed
  4. Governance og public affairs
Mobility Summit 2018

En gang årligt mødes forummet på VIP niveau med Borgmestre og myndigheder. Mobility Summit bliver afholdt i henholdsvis 2018 og 2019.

Ved topmøderne mødes Moving 30-virksomhedernes topchefer med lokale og regionale politikere og transportudbydere for at diskutere visionerne for transport og mobilitet i Region Hovedstaden i det kommende årti. Hvad er virksomhedernes behov – og hvor kan vi finde fælles fodslag for løsninger mod en grønnere og mere fleksibel transport?