Værdi for virksomheder

Hvad får I ud af at være med i Smart Mobility in LOOP CITY?

 • God information om trafikale forhold via netværket

  Særligt med fokus på den trafikale situation, når letbanen etableres. Herunder adgang til information om anlæg af Letbanen, busruter og kommuneplaner.

 • God kontakt til kommunen og andre virksomheder

  Mød andre virksomheder i lokalområdet med interesse i trafikale forhold, kommunen og relevante aktører på trafikområdet.

 • Øget kendskab til mobilitetsløsninger

  Netværket giver viden om Mobility Management, og hvordan I arbejder med mobilitetsløsninger, der skaber øget trivsel og sundhed, billigere parkeringsanlæg og bedre udnyttelse af arbejdstiden.

 • Gratis transportundersøgelse

  Viden om medarbejdernes transport til arbejde og i arbejdstiden og input til, hvilke mobilitetsløsninger I med fordel kan arbejde med på jeres virksomhed.

 • Fælles transporttiltag i lokalområdet

  Gennem netværket er det muligt at samarbejde med andre virksomheder og kommuner om eksempelvis stationscykler, samkørsel eller busplaner.

For nye virksomheder i netværket kommer vi gerne til et møde, hvor vi kan høre mere om jeres lokale trafikforhold og behov for bedre mobilitet. På mødet fortæller vi mere om mulighederne ved at deltage i Smart Mobility in LOOP CITY.

Vil I vide mere om netværket?

Der er plads til flere virksomheder i netværket. Læs mere om fordelene ved at deltage her. 

Charlotte Hauerslev,
projektleder, Gate 21
Mail