Om konferencen

Vi stiller skarpt på transportens bidrag til et bæredygtigt samfund

Vores transport kan få stor betydning for at løse tre påtrængende kriser, vi som samfund står overfor – klimakrisen, sundhedskrisen og en mobilitetskrise i form af trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Den måde, vi indretter vores transport på, kan gøre en positiv forskel.

Helt i tråd med FNs verdensmål!

KLIMA

Transporten halter langt bagefter i den grønne omstilling. Faktisk er CO2-udledningen fra transporten igen stigende. Flere forskere peger på, at de nationale tiltag, der bidrager til at reducere eller omstille energiforbruget i transporten, går for langsomt. Vi har mindre end ti år til at finde løsningerne, hvis vi skal i mål med vores internationale grønne forpligtelser og bremse de mest katastrofale opvarmningsscenarier.

SUNDHED

Halvdelen af den danske og den svenske befolkning er i dag overvægtige. Overvægt er et voksende globalt problem. Overvægt øger risikoen for kroniske sygdomme, mistet produktivitet og tidlig død. Netop dét kan vi modvirke ved at fremme aktiv transport som cykling, da vi fra undersøgelser ved, at fysisk aktivitet giver mindre risiko for livsstilsygdomme.

MOBILITET

Både i Danmark og Sverige køber vi stadig flere biler og bygger flere veje. Når der er mere plads på vejene, hopper flere i bilerne – alene. Uden for de større byer er udfordringen en god kollektiv transport, så der er et reelt alternativ til bilen. Med den udvikling bliver vi mere afhængige af at køre i bil. Det skaber store udfordringer med trængsel, luft- og støjgener i og omkring vores byer, og går i den forkerte vej i forhold til sundhed og klima.

Hvis vi begynder at samarbejde på tværs af de tre udfordringer, bliver det muligt at løse dem sammen. Det er nødvendigt at involvere aktører på tværs og se mobilitet som et middel til et bæredygtigt samfund og ikke et mål i sig selv. Konferencen inviterede til debat om, hvordan vi gennem transport kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og mobilitet.

Der er brug for handling nu. Derfor bød konferencen på en række konkrete erfaringer. Det kalder vi change by practice.