Program

KLIMAT, HÄLSA och MOBILITET

Besök årets vigtigaste konferens i Greater Copenhagen. Vi fokuserar på hur vi genom transport kan skapa positiva avtryck på tre av vår tids största utmaningar – klimat, hälsa och mobilitet. Helt i linje med De globala målen! Läs mera här.

Du kommer att få inspiration från svenska och danska företag och kommuner. Du kommer att få kunskap från ledande experter inom klimat, hälsa, mobilitet och partnerskap.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Det är möjligt att anmäla sig till hela konferensen eller delar av den, Deltagande är kostnadsfritt, men det utgår en ”no show” avgift på 500 kronor vid avanmälan efter tisdagen den 3 september 2019.

 

 

Den 10. september – klockan 9.30 – 13.00 (del 1)
Samarbeten och partnerskap om hållbar mobilitet

Konferensen är riktad mot danska och svenska företag, kommuner, regioner och organisationer – på tvärs över ämnesområden; CSR, HR, Facility Management, klimat, hälsa och hälsoförebyggande, data och transport.

Moderatorer Anders Nilsson, Innovation Skåne och Anna Thormann Boesen, Gate 21 – läs mera här

 • Lad mobilitets-transformationen begynde!
  Malene Freudendal-Pedersen, professor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
 • Klimatmålsättningar inom transportsektorn kräver nya tankesätt
  Johanna Grant,  Ordförandre, Gröna Bilisters Styrelse och Zeromission

   

 • Breakout-sessions: Samarbete och partnerskap om omställning i praktiken 
  • Pendling till arbetet
  • Hälsosam transport och bundlinjer
  • Samarbete och kopplingen mellan landsbygd och stad
  • Transportförluster – ett nytt mindset?
 • Workshop: Nödvändigt storskaligt samarbete – vad vill aktörerna?

 

Den 10. september – klockan 13.00 – 17.00 (del 2)
Samarbete och nytänkande för en hållbar mobilitet

VIP-session – för dig som vill omsätta ord i handling!

Riktat mot politiker i Greater Copenhagen, verksamhetsledare, allianser och nätverk kring de globala målen, organisationer och ämnesspecifika medarbetare – på tvärs över ämnesområden; CSR, HR, Facility Management, klimat, hälsa och hälsoförebyggande, data och transport.

Moderator Anne Katrine Harders, DAC – läs mera här

Keynotes
 • Vägen till hållbar utveckling är belagd med partnerskap
  Steen Hildebrandt, Ordförande för 2030-Panelen(DK) och professor i organisations- och ledarskapsteori –
  läs mera här
 • Hållbar mobilitet version 3.0 – var står vi nu, och vart tar vi det vidare?
  Annette Enemark, Mobilitetschef, Movia –
  läs mera här
Rundbordssamtal mellan centrala aktörer om samarbete och nytänkande för en hållbar mobilitet.

Möt bland annat:

 • Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe Kommune 
 • Louise Eklund, Regionråd, Region Skåne
 • Carin Daal, Initiativkoordinator, Givakt och Malmö Works 
 • Ditte Haugaard Clausen, CSR & Public Affairs-Manager, KMD 
 • Michael Svane, Branchedirektør DI Transport, Dansk Industri 
 • Jens Troelsen, Professor och Forskningsleder for Active Living, Institut for Idræt och Biomekanik, Syddansk Universitet 
 • Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate 21

Läs mera om de olika aktörer här.

Nya rekommendationer för samarbete om hållbar mobilitet överlämnas till politiker, företag och organisationer.
Hitta ditt nya partnerskap – med tapas, levande musik och bubblor!

 

Den 11. september – klockan 9.00 – 13.00 
Hur arbetar vi vidare i kommuner, regioner och partnerskap 

Riktat mot danska och svenska planläggare från kommuner och regioner, private leverantörer och intresseorganisationer.

 • Hvordan kan transporten sætte bæredygtige aftryk på klima, sundhed og mobilitet?
  Benny Engelbrecht, Transportminister – læs mere her

Denna förmiddag omfattar en rad parallella sessioner, där det finns möjlighet att utveckla samarbeten om tvärgående ämnen eller få verktyg med hem för det fortsatta arbetet.

Välj mellan följande spår:

Session 1 – klockan 9.40-10.40
 1. Nya lösningar inom transporter
 2. Partnerskap om hållbar mobilitet i städer
 3. Nya verktyg till involvering och samarbete – dialogspel och nudging
Session 2 – klockan 11.00-12.00
 1. Framtidens transport mellan stad och landsbygd
  – i samarbete med projektet ‘Ett sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen’
 2. Partnerskap om transport vid byggnadsarbeten och vägbyggen
 3. Data och intelligenta mobilitetslösningar
  – i samarbete med Smart City Cluster Denmark
Eller välj dubbelsessionen – klockan 9.40-12.00
 1. Så når vi 2030-målen för elbilar
  – lång session i samarbete med projektet ‘Energi på tværs’
Vad har vi lärt oss, och hur kommer vi vidare?
Lunch och tid till samarbetsdiskussioner