Pendlingsstrøg

Samarbejde om pendlingsstrøg

Mange pendlere krydser hver dag kommune-, regions- eller landegrænser på deres tur til og fra arbejde. Derfor skaber vi i Moving People rammerne for et stærkt tværkommunalt samarbejde. Målet er at gøre det lettere for pendleren at vælge grøn mobilitet – altså bus, tog eller cykel.

Sammen tester kommunerne mobilitetstiltag ved bopæl, knudepunkter og på arbejdspladser i pendlingsstrøg. Mobilitetstiltagene kan være konkrete initiativer som informative, organisatoriske og mindre fysiske tiltag. Vi bygger videre på mobilitetsplaner inden for kommunerne med tiltag på tværs af kommunegrænser.

Mange kommuner og trafikselskaber understøtter allerede i dag pendlerne i det grønne transportvalg gennem for eksempel cykelparkering ved stoppesteder og parkeringspladser, der om dagen bruges af cyklister og om natten af bilister. De gode eksempler gennemfører vi i Moving People i flere kommuner.

Sammen løfter vi nye mobilitetstiltag, der giver pendlerne nye muligheder for grøn transport og gør hverdagen lettere.

Pendlingsstrøg

Vej- og banestrækninger, hvor mange personer dagligt rejser mellem hjem og arbejde.

Strækningerne kan gå på tværs af kommune- og regionsgrænser.