Online udviklingsworkshop: Hvordan knækker vi koden til samkørsel i pendlingen?

Workshoppen er afholdt. Se materiale fra workshoppen nederst på siden

 

20. maj 2020, klokken 9.00-12.30

Online udviklingsworkshop: Hvordan knækker vi koden til samkørsel i pendlingen

Der findes allerede en række platforme og nye samkørselsapps, som pendlere kan bruge til at finde hinanden og køre sammen, men der er stadigvæk kun få, der faktisk kører sammen i hverdagen. Samkørsel er stadig oftest brugt i fritiden og på længere ture mellem landsdele. Der findes allerede mange undersøgelser af brugerne af samkørsel. Men hvordan får vi flere til at kaste sig ud i at samkøre i praksis?

I en ny indsats om samkørsel skal vi eksperimentere med tiltag, der kan få knækket koden til samkørsel i hverdagspendlingen.

At køre sammen kan aflaste offentlig transport i en særlig tid
Samkørsel har aktuelt fået luft under vingerne, nu hvor myndighederne anbefaler, at vi aflaster den offentlige transport under coronakrisen blandt andet ved, at vi kører sammen – max tre og helst de samme personer. Derfor ser vi ind i en sommer og et efterår, hvor samkørsel kan få en stor opmærksomhed og blive en løsning i hverdagen for mange.

Online udviklingsworkshop
Liselotte Lyngsø, Future Navigator og Anna Thormann Boesen, Gate 21 er værter for en online udviklingsworkshop, hvor vi går konkret til værks og udvikler prototyper på kampagnetiltag, der løser de største udfordringer i samkørsel. Alle deltagere bidrager til at udvikle konkrete pilotprojekter og kampagnetiltag, der efterfølgende kan afprøves af jer selv eller blive en del af en fælles kampagnetest efter sommerferien.

  • Inden workshoppen modtager alle deltagere et notat, der giver overblik over ”Status på samkørsel”.
  • Workshoppen indledes med 3-4 pitches med udfordringer for samkørsel.
  • På workshoppen udvikler vi helt konkrete kampagneideer, der kan afprøves bagefter.
  • Efter workshoppen deles alle forslag med deltagerne og vil være offentligt tilgængelige på Moving People hjemmesiden.
  • Gate 21 vil efterfølgende, i dialog med interesserede virksomheder og kommuner, udvælge kampagnetiltag, der videreudvikles og testes.

Målgruppe 
Workshoppen er for kommuner og virksomheder i Moving People, der gerne vil samarbejde om at løfte samkørsel.

Workshoppen er aktuel for dig, hvis:

  • I som arbejdsplads (privat eller offentlig) allerede har et tilbud om samkørsel, men gerne vil have sat mere skub i at det bliver brugt.
  • I som kommune vil fremme samkørsel i samarbejde med virksomheder.
  • Eller hvis I som kommune vil fremme samkørsel for borgerne.

Alle sjællandske virksomheder og kommuner kan deltage. Ved deltagelse bliver din arbejdsplads automatisk en del af Moving People netværket og får mulighed for at deltage netværkets øvrige aktiviteter. Netværket er gratis.

Sted
Udviklingsworkshoppen afholdes som et webinar med breakouts til gruppearbejde. Deltagere vil få tilsendt link.

Arrangementet er afholdt.

Materiale fra workshop

Herunder finder du materialet fra udviklingworkshoppen.

Udfyldte canvas med ideudvikling

Pitches om udfordringer for samkørsel
Som rammesætning for workshoppen spurgte vi fire aktører, hvad de ser som væsentlige udfordringer for samkørsel. Se de fire videoer her: