Nye transportmuligheder er vejen til en attraktiv arbejdsplads

Nye transportmuligheder er vejen til en attraktiv arbejdsplads

af | sep 10, 2018

Et af MOE’s mest cyklende teams i Vi Cykler til Arbejde-kampagnen. Hele holdet cyklede så ofte, de havde mulighed for det, både til og fra arbejde og også gerne, når de skulle til møder i byen eller på tilsyn på byggepladser. Her er de med deres ”usynlige cykler”.
Foto: MOE

Anlægget af letbanen og udvidelse af MOEs eget domicil har fået virksomheden til at sætte ekstra fokus på nye måder at komme på arbejde på.

I MOE, der ligger ved Buddinge Station, har man allerede forud for letbanebyggeriet erfaring i, hvordan cykling kan lette transporten ved ’udefrakommende’ forandringer og gøres til et aktiv i virksomheden.

Virksomheden udvider lige nu domicilet og gør plads til 250 nye medarbejdere. Under byggeriet har antallet af parkeringspladser i en periode været mere end halveret. Når byggeriet står færdigt, er der imidlertid kun tilført 30 nye parkeringspladser. Til den tid vil der være massivt vejarbejde i forbindelse med letbanen lige uden for hoveddøren. Der er derfor flere grunde til, at medarbejderne skal opfordres til at finde andre transportmidler end bilen, når MOEs udvidelse af domicilet står færdigt i foråret 2019.

Turbo på cykling

”Det ligger i MOE’s DNA at være en virksomhed, hvor medarbejderne har et godt kollegialt sammenhold, og de kan lide at konkurrere – også på cyklen. Ledelsen går også aktivt forrest, når det handler om at cykle. Så alt i alt ser vi de ydre omstændigheder – både i udvidelsen af vores nye domicil og i letbanen – som en mulighed for at opbygge et fællesskab om cykling, sundhed og trivsel på arbejdspladsen.”

Sådan siger Rikke Gemzøe, kommunikationschef i MOE, når hun forklarer, hvorfor hun ser en mulighed i at koble udfordringerne i et kommende letbanebyggeri med virksomhedens kultur, visioner og værdier.

”Vi har lagt stor vægt på, at medarbejderne forbereder sig på forandringerne og bliver præsenteret for alternative transportmuligheder. I MOE har vi derfor sat ekstra turbo på cykling. Vi har i foråret tilbudt cykeltøj og udstyr, ekstra omklædningsfaciliteter, cykelservice på arbejdspladsen og haft ekstra fokus på ‘Vi Cykler til Arbejde’-kampagnen’,” fortæller Rikke Gemzøe.

Inddrager og informerer medarbejderne

MOE har valgt, at virksomheden skal ligge centralt, så det er nemt at komme til arbejdspladsen. Derfor flyttede de i 2013 fra Rødovre til Gladsaxe. Over halvdelen af de ansatte bor mindre end ti kilometer fra arbejdspladsen. Virksomheden tilbyder også, at medarbejdere, der ønsker at bruge offentlig transport, kan få et erhvervskort med bruttotræk.

Som ingeniørvirksomhed og rådgiver inden for både byggeri og infrastruktur er der også en stor interesse i bygge- og letbaneprojekter. Derfor har der undervejs været holdt ’Spørg om byggeriet’-møder, så medarbejderne føler sig inddraget og informeret.

”Måden, vi har grebet det an på, handler om at give medarbejderne adgang til viden om, hvad der skal ske med byggeriet og samtidigt at inspirere til nye transportløsninger og gøre opmærksom på de eksisterende. Hos os er der mange, der godt kan lide tal og data, så vi har også brugt relevante data, som kan være med til at fremme lysten til at vælge at andet transportmiddel,” slutter Rikke Gemzøe.