De fleste virksomheder kan arbejde med nye transportvaner hos medarbejderne

De fleste virksomheder kan arbejde med nye transportvaner hos medarbejderne

af | sep 10, 2018

Foto: Sofie Hausgaard Nielsen

Gennem de seneste år har netværket Smart Mobility in LOOP CITY arbejdet med en række virksomheder for at forberede dem på den øgede trængsel, når byggeriet af letbanen går i gang. Det er seniorprojektleder Charlotte Hauerslevs erfaring, at de fleste virksomheder kan gøre det lettere for medarbejderne at skifte transportvane

Hvordan kan vi være med til at gøre transporten til og fra arbejdspladsen nem og attraktiv for vores medarbejdere? Og skal vi overhovedet blande os i, hvordan medarbejderne kommer på arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, virksomhederne i området omkring den kommende letbane har. Selvom mange virksomheder gerne vil hjælpe medarbejderne med at undgå trængsel i trafikken og samtidig gøre virksomheden mere attraktiv, ved de ofte ikke, hvor de skal starte. Den problemstilling kender Charlotte Hauerslev, der er seniorprojektleder i Gate 21.

”Det er bestemt ikke lige nemt for alle virksomheder at ændre medarbejdernes transportvaner. Der kan være nogle rammer i virksomheden, som er svære at ændre. Det kan være faste mødetider, som er bundet op på produktionen, kørsel til møder, transport af varer og natarbejde. Men langt de fleste virksomheder kan gøre noget,” fastslår hun.

Mange pendlere vil gerne ændre transportvaner

Den positive nyhed er, at rigtig mange pendlere ønsker at skifte transportvane. En undersøgelse fra COWI viser, at selv om 63 procent af alle ture til arbejde sker i bil, så drømmer 38 procent af bilpendlerne om at cykle mere. Et lille nudge fra arbejdspladsen for at motivere til at skifte bilen ud med cyklen vil måske blive set som et personalegode.

”Spørger man adfærds- og nudgingeksperter, er transport et af de områder, hvor folk har flest ’mentale barrierer’ for at ændre vaner. Men hvis virksomheder gør det nemmere for medarbejderne at vælge anderledes eksempelvis ved at stille delebiler til rådighed, så privatbilen kan blive hjemme, så kan det flytte nogle medarbejdere til en anden grønnere transport – og være med til at profilere virksomheden,” siger Charlotte Hauerslev.

Bedre kendskab til faciliteter kan motivere

Så det kan altså lade sig gøre – og det kan være nemmere, end man tror. I netværket Smart Mobility in LOOP CITY har 30 virksomheder med mere end 26.000 ansatte gennemført transportundersøgelser. De viser, at medarbejderne ofte ikke har kendskab til de faciliteter, som kan gøre det nemmere for dem at ændre på eller måske helt undgå deres transport.

”Mange virksomheder har for eksempel udstyr til at holde virtuelle møder, men medarbejderne ved ikke, hvordan de skal bruge dem. Andre har fine badeforhold, tjenestekøretøjer og cykelværksteder, som alt sammen er med til at gøre det nemt ikke at tage bilen på arbejdet, men det bliver ikke brugt, fordi medarbejderne ikke kender det. Så det at informere om de eksisterende muligheder kan være første skridt,” fortæller Charlotte Hauerslev

Næste skridt på vejen – find ud af hvordan medarbejderne kommer på arbejde

For at komme et skridt videre i forhold til at hjælpe medarbejderne til at ændre transportvane kan det være en god ide for virksomheden at kende til medarbejdernes nuværende transportmønster:

”Virksomheder kan også kortlægge medarbejdernes vej til arbejde. De kan lave en transportundersøgelse, men de har også selv data over, hvor deres medarbejdere bor, som de kan bruge. Lidt afhængigt af, hvor virksomheden ligger, vil der ofte være op mod halvdelen af medarbejderne, som kører i bil til arbejde, selvom de har under 10 kilometer til arbejde. Her er der et stort potentiale for at cykle i stedet,” siger Charlotte Hauerslev.

Når virksomheden kender til medarbejdernes transport, så er det meget lettere for virksomheden at lave indsatser, som målretter sig specifikke medarbejdere – eksempelvis de medarbejdere, som kører bil, men har under 5-10 kilometer til arbejde.

Bedre forhold for cyklister og hjælp til bus- og togpendlere

”En virksomhed kan gøre mange ting for at ændre medarbejdernes transportvaner i en grønnere retning. De kan eksempelvis stille delebiler til rådighed, lave overdækket eller aflåst cykelparkering, indføre erhvervskort til bus- og togpendling, lave prioriteret parkering til elbiler eller gøre bade- og skabsforhold bedre. Nogle ting kræver små investeringer og andre lidt mere. Men ingen tvivl om, at det kræver ledelsesmæssig opbakning – og synliggørelse af, hvad ledelsen vil med tiltagene,” slutter Charlotte Hauerslev.

Sådan kan medarbejderne undgå trængslen!

Tag cyklen på arbejde

Mange bor i cykelafstand fra deres arbejdsplads. Når man cykler er det ofte nemmere at finde alternative ruter. Brug eventuelt nogle af de mange cykelapps til at finde nye ruter.

Fortæl om faciliteter på arbejdspladsen

Sørg for at alle ved hvor jeres badefaciliteter er, og tænk over, om I kan opgradere lidt med håndklædeservice, et nyt spejl eller andet, der gør det mere attraktivt at bade på arbejdet.

Arbejd hjemmefra eller fra andre lokationer

I nogle perioder vil letbanearbejdet genere mere end andre. Overvej om det er muligt at arbejde hjemme en gang imellem. Måske har virksomheden flere adresser, så medarbejderne kan sidde andre steder.

Mød på andre tidspunkter

Nogle medarbejdere har faste arbejdstider, men mange har faktisk mulighed for at møde bare en halv eller hel time før eller senere. Man kan eventuelt arbejde hjemme de første par timer og møde klokken 10. Så vil trængslen være mindre. Nogle medarbejdere kan også træne på eller i nærheden af arbejdspladsen før eller efter arbejdet, hvilket også kan være en måde at forskyde transporten på.

Gør det nemt at låne erhvervskøretøjer på arbejdspladsen

Mange virksomheder har både erhvervskøretøjer og cykler til rådighed for medarbejderne. På den måde kan medarbejdere, som normalt kører til møder i egen bil lettere fravælge at tage bilen til arbejde og i stedet cykle eller tage offentligt transport.

Brug info-skærme til at information om kollektiv trafik

I kan vise tog- og busafgange, så det er nemmere for ansatte og besøgende at tage kollektiv transport. Hvis I ikke har en skærm, kan I linke til Pendlerplatformen på jeres intranet, så medarbejderne kan få et overblik over afgangstider, ruter og billetpris. De kan også lave et pendlertjek, der sammenligner forskellige transportmidler, som kan benyttes på vejen til arbejde 

Tilbyd medarbejderne erhvervskort

Virksomheder har mulighed for at tilbyde medarbejdere Rejsekort erhverv, der bliver betalt via bruttolønnen. Så kan medarbejderne bruge offentlig transport og undgå bilkøen. Det tager muligvis længere tid, men det er til gengæld muligt at slappe af eller arbejde undervejs. Tjek DSB’s hjemmeside for at læse mere.