Information til dine medarbejdere når letbanearbejdet er i gang

Information til dine medarbejdere når letbanearbejdet er i gang

af | sep 9, 2018

Foto: Shutterstock

At komme frem til tiden er vigtigt for de fleste – både når de skal møde på arbejde og hente børn om eftermiddagen. Derfor har virksomhederne i netværket Smart Mobility in LOOP CITY efterspurgt en god og gennemsigtig plan for, hvordan der informeres under letbanearbejdet, og hvor informationerne findes. Både kommuner og Hovedstadens Letbane har den seneste tid arbejdet for at gøre det nemt at få information, når maskinerne hakker i vejene på og omkring Ring 3. Både kendte og nye informationskanaler og -teknologier tages i brug.

Information om trafikken nu og her

Vil medarbejdere og virksomheder holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation, sker det via de kanaler, som allerede findes i dag, nemlig: P4 Trafikradio, trafikinfo.dk, app’en ’Trafikinfo’, Google Maps m.v. Med andre ord er der tale om kanaler, som de fleste pendlere allerede kender og er fortrolige med. Samtidig er det kanaler, som virksomheder nemt kan linke til på intranet og andre interne kanaler for at hjælpe medarbejdere på vej under anlægsarbejdet.

Her-og-nu trafikinformation

  • P4 Trafikradio
  • Vejdirektoratets twitter, app og web: Trafikinfo og www.trafikinfo.dk
  • Navigationssystemer
  • Citysense – kan kobles til intranettet, så man kan se trafikinfo i nærområdet – læs mere længere nede
  • Informationstavler og skiltning i lokalområder
  • DOT og www.rejseplanen.dk

Information om byggeriet gennem kommunen eller www.dinletbane.dk

Information om letbanen, ruter, stoppesteder og så videre kan findes på www.dinletbane.dk. Her vil man også kunne følge letbanens udvikling i de enkelte kommuner. De fleste kommuner har også informationer på egne hjemmesider. Derudover vil der blive informeret via lokale medier og nyhedsbreve til virksomheder og borgere om lokale vejarbejder.

Information som rækker ud i fremtiden

  • Hovedstadens Letbanes hjemmeside: www.dinletbane.dk
  • Lokale medier – lokalavis og nyhedsbreve

Letbanearbejdet kræver god koordinering og samarbejde

Letbanen kommer som bekendt til at køre på tværs af 10 kommuner og skal anlægges af fem entreprenører. For at mindske generne for trafikanterne er det aftalt, at visse vejkryds ikke må ombygges samtidigt, så det bliver muligt at lede trafikken ad andre veje. Busserne får nogle steder forkørselsret, og cyklisterne bliver ledt sikkert forbi vejarbejderne, adskilt fra biler og med begrænset omkørsel.

Der er desuden skabt et nyt samarbejde med Vejdirektoratet om at forbedre informationen specifikt i området omkring Ring 3. Det samarbejde gør, at opdateret information om byggeriet går direkte til Vejdirektoratet og gennem deres kanaler.

Endelig har Hovedstadens Letbane og kommunerne samarbejdet med COWI om at etablere trafiksystemet CitySense, som kan måle bilisternes rejsetider på langs og på tværs af Ring 3. Det gør det muligt at overvåge trafikken og optimere trafikafviklingen i takt med, at anlægsarbejdet skrider frem. Virksomheder og andre kan købe adgang til et CitySense-feed, så de kan vise den aktuelle trafiksituation på informationsskærme, i receptionen eller på intranet til de mange medarbejdere, der skal til og fra arbejde hver dag.

På Hovedstadens Letbanes hjemmeside kan du finde information om de kanaler, der informeres i under byggeriet

Få flere fakta om letbanen fra Projektdirektør i Hovedstadens Letbane, Patrik Magnusson i denne Q&A