Bybiler skal gøre medarbejderes kørsel grønnere

Bybiler skal gøre medarbejderes kørsel grønnere

af | feb 13, 2018

Foto: Shutterstock

Hver dag kører mange mennesker til arbejde i deres egen bil, og skaber trængsel på vejene. CO2– og partikeludledning kunne reduceres, hvis flere deles om bilerne. Virksomheder tester derfor bybiler i erhvervsområder, som en del af deres erhvervskørsel.

6 ud af 10 ansatte i virksomheder tager bilen på arbejde. Det viser undersøgelser, der er foretaget i 54 virksomheder i Moving People. Samtidig kører næsten halvdelen af de medarbejdere, der har under 10 kilometer til arbejde, i bil, og mange begrunder det med, at de skal bruge bilen i arbejdstiden. Men de kunne potentielt bytte bilen ud med mere miljøvenlige alternativer for eksempel en cykel eller en bybil.

Bybiler lejes på minutbasis og fungerer godt ved stor befolkningstæthed som for eksempel i byerne eller i et erhvervsområde, hvor flere virksomheder er placeret. Derfor har en række virksomheder i Ballerup, Gladsaxe og på Avedøre Holme nu indgået aftaler med udbydere af bybiler for at tilbyde medarbejderne et alternativ til at tage bilen på arbejde eller taxa til møder i arbejdstiden.

”For vores medarbejdere betyder samarbejdet med Green Mobility, at de kan vælge at cykle til arbejde, og bruge bybilen, hvis det en dag er dårligt vejr. For nogle kan det betyde, at de ikke behøver at købe bil nummer to”, fortæller Bo Petersen, Miljø- og indkøbsansvarlig hos IF, som sidste år indgik en aftale med bybilen, Green Mobility.

Ændrede taxa-vaner giver økonomisk gevinst

I erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup, er det DriveNow, der udbyder bybilerne. Og det er foreløbigt en succes, mener Anders Besenbacher, der er sales manager i virksomheden. I øjeblikket har de 200 kørsler om ugen i området fordelt på 15-20 biler.

Det er Anders Besenbachers opfattelse, at når medarbejderne har vænnet sig til at tage en bybil i stedet for en taxa, så er de glade for den fleksibilitet, det giver selv at køre til møder.

”Det kan godt kræve en vanemæssig omstilling for medarbejderne at tage en bybil i stedet for at bestille en taxa, når de skal til møde. Og hvordan de ansatte tager imod bybilerne afhænger meget af virksomhedens engagement,” forklarer han.

For at motivere medarbejderne opfordrer DriveNow virksomhederne til at skrive brugen af bybiler ind i deres transportpolitik og invitere de ansatte på opstartsevents og prøvekørsler.

Hos IF i Hvidovre genkender Bo Petersen den barriere, der kan være ved at tage det første skridt til at bruge en bybil. Han vurderer, at ca. 10 % af de 600 medarbejdere på Stamholmen i Avedøre har abonnement hos Bybilen. Samtidigt mener han dog, at potentialet for at flere kommer med, er stort. Et forsigtigt, men optimistisk, mål er, at op mod halvdelen af de 100 ugentlige besøg fra andre Nordiske lande med tiden vil erstatte taxaturen fra lufthavnen med en bybil. Derfor er en anvisningen til, hvordan man bruger en bybil en del af virksomhedens rejseretningslinjer på det fælles intranet. Hver tur, som tages i en bybil fra lufthavnen frem for i taxa, giver virksomheden en besparelse på ca. 60-70 %.

Bybiler styrker det grønne image

Bybilens potentiale handler om mere end økonomien. Fordi de kører på el, sender de et klart signal om, at man handler i god overensstemmelse virksomhedens grønne politik.

”Det har en stærk signalværdi, når vi kommer til møde i en elbil, og det hænger rigtig godt sammen med vores miljøprofil, så det betyder rigtig meget”, fortæller Bo Petersen fra IF, og fortsætter: ”Det er en rigtig god business case. Det skaber fleksibilitet for medarbejderen, ligger i tråd med den grønne profil og så er det penge at spare. Hvis man skulle pege på nogle ulemper, er det hvis et møde ligger uden for byzonen, så kan man være nødt til at betale for bilen, mens man er til møde. Men igen – det kommer jo ikke til at overstige prisen på en taxa”.

Hvad er en bybil?

Bybiler vinder stadigt mere frem i bybilledet, og mange genkender nok DriveNow’s BMWmodel eller den grønne Renault Zoe ’Green Mobility’. Bybiler er biler, der kan lejes på minutbasis. Brugere af bybiler skal være registreret hos udbyderen af bybilerne og downloade en app. I app’en kan brugeren se den nærmeste parkerede bil og kan reservere den.

Efter en tur parkerer brugeren bilen på en offentlig parkeringsplads inden for et defineret geografisk område. Afregningen for turen trækkes fra ens registrerede betalingskort.